De Wereld Wakker maken [Quote 01]

Een universele dimensie voor spirituele oefening

~Llewellyn Vaughan-Lee

Introductie

Wanneer iemand aan het veranderen is,
Hoe weet je dan
Dat er een verandering plaats vindt?
Wanneer iemand niet verandert,
Hoe weet je dan dat er zich geen
verandering heeft voorgedaan?
Misschien bevinden jij en ik ons
nog steeds in een droom en
zijn we nog niet wakker geworden.
Chuang Tsu

Er vinden fundamentele veranderingen plaats in de innerlijke en uiterlijke werelden. We zijn onderdeel van deze veranderingen en toch hangen deze veranderingen ook van ons af. Onze spirituele oefeningen, onze aspiratie en ons besef maken deel uit van het levensbloed van de planeet. Er bestaat op dit moment een dringende noodzaak, een oorspronkelijke behoefte om ons diepste verlangen te leven, ons verlangen naar de Waarheid. Het leven roept ons om onze ware natuur en de heelheid van het  leven te bewerkstelligen. We zijn nodig om het leven wakker te helpen maken uit een droom die het vernietigt.

Maar we moeten het werkelijke potentieel van onze spirituele opgave leven, we moeten ons los maken van de focus op onze eigen spirituele reis. We moeten de eenvoudige waarheid opnieuw claimen, dat spiritueel leven ‘niet over ons’ gaat, en ons openen voor een alles omarmende visie. Als het spirituele leven niet over het totaal gaat, heeft het zijn ware natuur verloren; het is dan ontwricht door het ego en zijn patronen van eigen belang. Alles dat geschapen is, is in dienst van het leven, van het ware doel van de schepping. We zijn niet gescheiden van het leven en het is nodig dat we herkennen dat onze individuele spirituele reis onderdeel is van het heilige levensdoel, en dat dit het leven op verschillende manieren kan ondersteunen.

Net als het individu haar ware natuur en haar ware doel kan vergeten, zoals vele van ons zich pijnlijk bewust zijn geworden, zo kan het leven ook zichzelf vergeten. Het leven is een onafhankelijk levend organisme dat het collectieve bewustzijn van de mensheid weerspiegelt. Omdat de mensheid volledig in beslag genomen wordt door materie, en de heilige natuur van het leven vergeten is, is het leven ook zijn heilige natuur vergeten, zijn oorspronkelijke doel om het goddelijke te openbaren. We moeten deze ontheiliging herstellen, de wereld het besef van haar goddelijke natuur teruggeven. Dit is het werk van de mysticus. De mysticus, de spirituele zoeker behoort tot de kern van het leven, tot het mysterie van de ontdekking van het leven. We dragen in onze spirituele centra de geheimen van het leven, en we kennen de diepe vreugde in de herkenning van de behoefte om te leven wat echt is, wat verborgen is in het hart. Onderdeel van ons doel is om deze geheimen terug te geven aan het leven: om het leven te helpen zijn ware natuur te beseffen.

[Uit: De Wereld Wakker maken. Vertaald uit het Engels door Teréz Stolze. The Golden Sufi Center]