De Wereld maken wakker [Quote 5]

Een universele dimensie voor spirituele oefening

~Llewellyn Vaughan-Lee

Universele eenheid en eigenbelang

We hebben de kracht van het goddelijke met zijn visie van eenheid nodig om uit ons geïsoleerde bewustzijn te stappen, in een begrip van universele heelheid. Door de ogen van het Zelf ontdekken we dat we onderdeel zijn van een onderling afhankelijk fysiek en spiritueel ecosysteem, waarin ieder deel het geheel voedt en ondersteunt. Ons overleven en onze evolutie zullen afhangen van ons inzicht in de onderlinge afhankelijkheid van de delen, en hoe zij levendig samen werken. Het Zelf bevat het zaad van dit inzicht omdat het altijd alles ziet als een spiegeling van het geheel. Onze goddelijke natuur is de eenheid van de wereld, die ook de eenheid van God is. Door een creatieve relatie met onze hogere natuur kunnen we een begrip van eenheid in ons leven brengen, leren leven volgens haar principes en kennis.

Eenheid is geen abstract idee maar een levende uitdrukking van het goddelijke. De eenheid van alle leven is een spiegeling van Zijn eenheid, een manifestatie van de eenheid die in ons eigen hart en onze eigen ziel is. En net zoals de mensheid een hoeveelheid kennis en ontwikkeling gegeven is om te werken met onze innerlijke goddelijke natuur – hoe we onszelf kunnen transformeren en ons hogere bewustzijn kunnen realiseren, is ons ook de toegang gegeven tot een hoeveelheid kennis om te zien hoe eenheid in de wereld werkt. Het is essentieel dat we onze eigen toegang tot deze hogere kennis van het leven ontdekken, zodat het leven zelf getransformeerd kan worden. We hebben de goddelijke natuur van de hele schepping te lang ontkend. We hebben materie en geest gescheiden en door de macht van deze
collectieve houding de wereld laten verkommeren. We moeten het vermogen van de geest naar de wereld terugbrengen en begrijpen dat dit levende wezen echt functioneert. We moeten de opvatting weer herstellen over de spirituele principes die ten grondslag aan de schepping liggen, en hoe met deze principes te werken.

Deze kennis over eenheid wacht om binnengegaan te worden. Zij is aanwezig in het spirituele lichaam van de aarde, net zoals onze eigen hogere wijsheid aanwezig is in ons hogere bewustzijn. Maar deze kennis kan je niet te weten komen door een bewustzijn dat gericht is op het ego. Zij zal zich alleen onthullen aan een bewustzijn dat kijkt naar het welzijn van het geheel. Helaas worden vele mensen niet toegelaten tot deze kennis, omdat er tegenwoordig zo veel spirituele leringen slechts op het eigen spirituele welzijn gefocust zijn. Zij weten zelfs niet dat deze kennis bestaat. Daarom is het essentieel dat we de eerste stap zetten en zien dat we onszelf beperken en isoleren. Met de woorden van al-Hallâj, “De eerste stap is stoppen onszelf te isoleren van God.”

Goddelijke heelheid wacht om geleefd te worden. Zij sluit iedere cel van de schepping in, de wijsheid in iedere plant en ieder dier. Zij is een diep instinctief weten van hoe de wereld als een levend, ademend spiritueel wezen werkt. En het is erg praktisch ingesteld. Dit is geen idealistisch spirituele theorie, maar een weten dat behoort tot de basisprincipes van het leven: alles is heilig en een uitdrukking van de Schepper. Er bestaat een evenwicht en harmonie in de hele schepping, die ontdekt en geleefd kunnen worden. In dit evenwicht wordt aan de ware behoeften van het leven beantwoordt, zelfs al moeten veel van onze zelfopgelegde wensen opgegeven worden. De wereld is hier niet om ons te geven wat we willen: de wereld is een uitdrukking van de goddelijke eenheid die onze hulp nodig heeft om haar volledige vermogen te realiseren.

We moeten de wijsheid van voorbije culturen opnieuw verwerven, die begrepen dat we hier zijn om met het goddelijke binnen het leven te werken. We hebben de verantwoordelijkheid gekregen om de schepping te helpen ontwikkelen, medescheppers te worden in de diepste betekenis. Deze spirituele en ecologische verantwoordelijkheid herkennen, behoort tot de volgende stap in onze collectieve evolutie. Voor een deel is dit om te leren dat we zo’n duizelingwekkende universele situatie samengesteld hebben. Alleen wanneer we echte verantwoordelijkheid voor onze planeet nemen kunnen we onze ecologische ramp afwenden.

Dit is de belangrijkste verandering die de mensheid op zich moet nemen. De wereldomvattende dimensie van onze huidige problemen, ecologisch, of van terroristische aard, wijzen naar de noodzaak om naar een universeel bewustzijn te gaan. En toch hebben de krachten die weerstand tegen iedere echte verandering hebben, ons in de angst en isolatie getrokken. Om dit gevecht gaat het. We hebben onmiskenbaar de kennis van eenheid nodig, maar de patronen die ons deze kennis ontzeggen  worden opnieuw versterkt. Universele communicatie, het internet en de satelliettelevisie, verbindt ons met de hele wereld. Maar op collectief niveau lijken we niet in staat voorbij onze eigen belangen te gaan, en de eenheid van het leven en de wereld te omarmen. Natuurlijk is er een prijs voor deze stap. In het Westen zullen we vele privileges verliezen die we ons hebben toegeëigend. We moeten misschien onze dominantie opgeven en de hebzucht die we camoufleren met consumentisme.