De Wereld maken wakker [Quote 6]

Een universele dimensie voor spirituele oefening 

~Llewellyn Vaughan-Lee 

De Spirituele Principes in het Leven 

De hoogste principes in het leven wachten om ontdekt en gebruikt te worden. Als levend wezen kan de wereld op een manier functioneren die voor ons nu nog verborgen is. Wanneer we de wereld zien door het prisma van ons zelfgecentreerde materiële bewustzijn, zijn we ons niet bewust van haar ware natuur en potentieel. Het werk van hen, aan wie dit geschenk en deze verantwoordelijkheid over spiritueel bewustzijn gegeven is, moet afgestemd worden op het hogere potentieel van het leven. Spirituele zoekers zijn pioniers en gaan verder dan de oppervlakkige waarden van het collectief om een diepere werkelijkheid te onderzoeken. We hebben dimensies gevoeld of binnen onszelf ervaren, die verder gaan dan het fysieke, onze dromen en visioenen hebben ons verteld hoe deze dimensies ons leven kunnen transformeren. Nu moeten we dit bewustzijn in de arena van universele eenheid brengen, en afstappen van de focus op onze individuele ontwikkeling, en deze belangrijke periode zien. Net zoals er in ieder van ons kennis en spiritueel vermogen verborgen is, zijn er vergelijkbare kwaliteiten in het spirituele lichaam van de aarde, en het is aan ons om ze te ontdekken – om ontvankelijk te zijn voor hun onthulling.

De wereld zal niet gered worden door politici of corporaties, maar door hen die dienstbaar zijn aan het goddelijke, dat in henzelf en in de wereld is. Hogere kennis komt altijd van binnenuit, maar het heeft hen nodig die zich gecommitteerd hebben aan deze onthulling: Om het in het leven te brengen, om innerlijk en uiterlijk te verbinden en de wereld wakker te maken voor haar spirituele natuur. Onze ogen kunnen benarde situaties zien, problemen die we hebben gecreëerd. Ons hart en ons hogere bewustzijn kunnen afgestemd worden op de goddelijke eenheid, op de harmonie en de vrede die daarbinnen zijn. Deze verschillende niveaus samen brengen, maakt het mogelijk dat het innerlijk het uiterlijk beïnvloedt.

Gedurende de laatste tijdperken lag onze focus op transcendente, vaak lichaamloze spiritualiteit. Als resultaat hiervan zijn we de zeer praktische aard vergeten van ons ware zelf. In de dimensie van eenheid wordt alles ingesloten. Er is geen lager en hoger, niets dat niet heilig is. Spirituele kennis behoort tot heel het leven, tot iedere cel van de schepping. De ziel is aanwezig binnen heel het lichaam van ieder van ons, en ook in het lichaam van de aarde. Spirituele principes bieden ons een heel praktische manier om met de energieën van het leven te werken.

Onze cultuur, gebaseerd op wetenschap en technologie lijkt ons een tastbare, gedefinieerde wereld aan te bieden, gescheiden van de grillen van de geest. Maar we zijn vergeten dat de vader van onze Westerse cultuur – Parmenides, de man die de logica uitvond, de basis van ons redeneren – een mysticus was, die zijn lessen van de Godin ontving. Spiritualiteit is een wetenschap over hoe de dingen werkelijk zijn. Het helpt ons de essentie van de dingen te begrijpen. Een spiritueel inzicht stemt ons niet alleen af op de werkelijke betekenis van ons leven, maar ook op hoe het leven ontstaat, en op de krachten achter de schepping. Een transcendente goddelijkheid kan abstracte metafysica vragen, maar wanneer we eenmaal het goddelijke teruggegeven hebben aan haar rechtmatige plaats in de schepping, wordt spiritualiteit iets heel anders: een praktische manier om met de goddelijke energie die in de schepping is, te werken, een manier om deze energie te gebruiken voor het belang van alle leven.

Maar voordat ons deze spirituele kennis gegeven kan worden, moeten we de correcte ontvankelijke houding ontwikkelen. We moeten ons spirituele bewustzijn uitbreiden, van de microkosmos van onze eigen reis naar de macrokosmos van de ontvouwing van het leven. We kunnen deze realisatie aan het einde van onze innerlijke reis bereiken, wanneer we ontdekken dat ons individuele Zelf het universele Zelf is. Of we kunnen veranderingen doorvoeren via een eenvoudige uitbreiding van bewustzijn, dat de universele dimensie van eenheid erkent: we zijn een deel van het totaal van het leven. Niets is afgescheiden. Wat in ons is, is in de wereld. In ons spirituele bewustzijn bevinden zich de geheimen, niet alleen over onze eigen ontwaking, maar ook over de ontwaking van de planeet.

Wanneer we het bewustzijn hebben dat ontvankelijks is voor de dimensie van spiritualiteit, dan kan ons de kennis gegeven worden die hoort bij de ontvouwing van het leven. Deze kennis wacht erop om aan de mensheid gegeven te worden. De wereld heeft, om zich te ontwikkelen, onze hulp nodig. Deze nieuwe kennis zal het spectrum van ons leven omvatten, van nieuwe manieren van genezen, tot het gebruik van niet vervuilende energie van licht als een basis voor krachtbronnen. We zullen leren hoe de principes van eenheid goederen en materialen over de wereld kunnen vervoeren waar zij werkelijk nodig zijn, en onze financiële instituties aanpassen aan dit nieuwe organische model. We hebben met de snelle ontwikkeling van het internet gezien hoe efficiënt en rendabel zulke technologieën zijn!

Esoterische kennis die hoort bij de spirituele ontwaking van onze planeet zal ons ook gegeven worden. Zonder deze innerlijke kern van spirituele leringen zullen alle andere ontwikkelingen slechts functioneren aan de oppervlakte, slechts een fractie van hun werkelijke potentieel. De ontwaking van het spirituele lichaam van de aarde zal het ons mogelijk maken om het leven op een nieuwe manier te begrijpen, gefundeerd op eenheid in plaats van op deling. Zij zal ons toegang geven tot de krachtbronnen in de wereld, die nodig zijn voor onze ontwikkeling. En terwijl de wereld levendig wordt, zullen de mensheid en de planeet op een compleet nieuwe manier met elkaar in verbinding zijn. Het spirituele lichaam van de aarde is een macrokosmos van het spirituele lichaam van het individu, en volgt vergelijkbare manieren van ontwaking. Het kan niet gedwongen worden, maar vraagt inzicht in de energieën in de wereld en in het individu, hoe zij met elkaar in verbinding staan en met elkaar resoneren. Dit behoort tot een nieuw niveau van spiritueel bewustzijn dat aan de mensheid gegeven zal worden. Ieder tijdperk van de evolutie van de wereld en de mensheid vraagt een andere hoeveelheid spirituele kennis, en zoals Christus zei in het begin van het afgelopen tijdperk:

En niemand doet jonge wijn in oude zakken: anders zal de wijn de zakken doen barsten en de wijn gaat verloren met de zakken: maar jonge wijn doet men in nieuwe zakken. 

Dit betekent dat ieder tijdperk een nieuwe gedragslijn vraagt om de spirituele leringen die gegeven worden, te kunnen bevatten. De eerste stap is daarom het achterlaten van onze huidige spirituele conditionering die zich richt op onze eigen reis. Slechts dan kunnen we ontvankelijk zijn voor deze nieuwe dimensie van spirituele kennis.