De Wereld maken wakker [Quote 7]

Een universele dimensie voor spirituele oefening 

~Llewellyn Vaughan-Lee 

Spirituele volwassenheid 

Wanneer het tijd is voor stilte, stilte; 
tijd van gezelschap, gezelschap; 
Op de plek van inspanning, inspanning: 
Alles op de juiste tijd op de juiste plaats. 
Naqsbhandi gezegde 

Om ons heen bestaat er een grenzeloze openbaring. Ieder moment wordt het goddelijke opnieuw geboren. En toch staan we op dit moment in de geschiedenis ook aan het begin van een nieuw tijdperk: er komt een nieuw patroon van leven naar voren. Bij deze geboorte is ons spiritueel bewustzijn van essentieel belang. In ons hart, ons bewustzijn, met iedere ademhaling, zijn we de vroedvrouwen bij de nieuwe ontwaking van de aarde die op dit moment plaats vindt. Om volledig bij deze geboorte betrokken te zijn, moeten we oude patronen, de oude manieren van op de aarde zijn en naar de hemel kijken, achter ons laten. We gaan een nieuw tijdperk van eenheid binnen, dat materie en geest samenbrengt, vrouwelijk en mannelijk, en onze spirituele oefening moet deze nieuwe afstemming reflecteren. We kunnen de aarde niet verwerpen, of een patriarchaal model van spirituele voortgang volgen. De reis van onze ziel is onderdeel van de reis van de hele schepping. Ons hart is verbonden met het hart van de wereld. Onze herinnering is de herinnering van de wereld. Via onze ontwaking kan de wereld wakker worden.

En toch gaat, zoals altijd, de individuele reis van de ziel door, terug naar de Bron, de minnaar terug naar de Geliefde. Alles verandert en niets verandert. De reis van de ziel die naar Huis gaat, is als de spirituele hartslag van de wereld. Wanneer een zoeker zich naar de Geliefde keert, verheugt de hele schepping zich, omdat dit de laatste reis van alle leven is. Iedere atoom verlangt naar de vereniging met zijn Geliefde, en als spirituele zoekers, leven we dit verlangen met ons hele wezen. Deze reis is ons grootste aandeel aan het leven, en aan de Geliefde. We offeren ons op het altaar van Zijn liefde, en leven Zijn drama van afscheiding naar vereniging.

Terwijl we ons spirituele bewustzijn uitbreiden om de hele schepping in te sluiten, is het van belang de eenvoud en het gewone van de reis van de ziel te memoreren. Het verlangen van het hart naar God behoort tot de oeressentie van het leven. Net zoals een zonnebloem de zon volgt, kijkt onze ziel naar haar Bron. Deze ware roep leven en ademen, betekent vaak het achter moeten laten van de vele illusies die we mogelijk over spiritueel leven hebben.

De Onschuld van Wakker Worden

Aan het begin van de reis raakt een vonk van liefde ons hart aan, en worden we voor een moment wakker voor het wonder van onze ware natuur en onze meest innerlijke relatie met het goddelijke. Zonder dit geschenk van liefde zou er geen reis zijn, geen wens om terug te keren tot God. We zouden in de schaduw van vergetelheid blijven, nooit ons ware zelf kennen. Deze vonk doet ons leven, richt onze aandacht op de het grootste avontuur, de reis van de ziel.

Van oudsher is dit ontwaken van de liefde, “het draaien van het hart,” genaamd, als een eerste romance, behalve dan dat dit geen geïdealiseerde minnaar is, geen romantische fantasie, maar de grote liefdesaffaire van de ziel met God, die openberst in bewustzijn. En toch wekt het in de minnaar een vergelijkbare kwaliteit aan puberale onstuimigheid op, en creëert spirituele fantasieën die, zoals hun romantische tegenhanger, vaak onbeheersbaar worden. Het is niet altijd gemakkelijk om dit ontwaken in overeenstemming te brengen met echte liefde, met het aardsgebonden leven van alle dag, of om de meest innerlijke wens onder controle van ons gewone bewustzijn te houden.

Het draaien van het hart wekt een vuur in ons. Uiteindelijk is dit het vuur dat ons zal verbranden en verteren, ons lood in goud verandert. Maar in het begin is het alleen maar een dwaze passie die geen container heeft. We kunnen het identificeren als een “verlangen naar God,” maar we hebben geen notie van de ware dynamiek van de reis, het pijnlijke werk met de schaduw en het langzame vermalen van het ego, dat hoort bij de beginjaren van de zoektocht. Net zoals de romantische ervaring van verliefd worden ons niet voorbereid op het echte werk in een relatie, laat de vonk die ons raakt in het hart van het hart, ons niets zien van de geweldige en gevaarlijke natuur van wat er gebeurt. We worden in de liefdesaffaire met God gegooid als een blinde in een oneindige oceaan.

Zo is het altijd geweest. We komen met argeloosheid en verlangen, verward door twijfel en onzekerheden, vol wensen voor iets dat we niet kunnen begrijpen. Ook weten we niet wat we met de intensiteit en de passie van de ziel moeten doen. Wat kunnen we doen behalve spirituele fantasieën scheppen, beelden van een soort spirituele wereld, vol van wat niet vervuld in ons is? Misschien geeft de reis ons de partner die we altijd al wilde, het werk waarvan we voelen dat we het verdienen. We projecteren zo gemakkelijk onze persoonlijke behoeften op het onbekende potentieel van de zoektocht, en zoeken naar een ouder die ons liefheeft, een minnaar die ons omarmt, vrienden die ons begrijpen, en werk dat ons vervult.

In het Westen wordt deze natuurlijke tendentie naar projectie vergroot door een conditionering die ogenblikkelijke bevrediging stimuleert, en ons vertelt dat we recht hebben op persoonlijk geluk. De lange, harde weg van echte spirituele training heeft weinig plaats in ons collectieve bewustzijn. De moeilijkheid wordt verbonden met het feit dat we in het begin iets te zien krijgen dat onmiddellijk is, en tot het eeuwige Nu behoort.

De reiziger begrijpt in het begin niet dat het echte werk op het pad niet gaat over de toegang tot spirituele of mystieke ervaringen; zij worden gegeven door genade. Het werk bestaat uit het creëren van een container daarvoor, zodat ze levendig kunnen worden in ons dagelijkse leven. Een aspect van deze container is het vermogen om onderscheid te maken tussen een echte innerlijke ervaring en een spirituele illusie, gecreëerd door het ego. Zonder een container om te discrimineren, raakt de reiziger gemakkelijk verdwaald en verspilt de energie en het potentieel van haar ontwaking.