2e fase van de Mystieke Weg

~Kees Voorhoeve

De 2e fase van de mystieke weg betreft het kindstadium van de Ziel. Meer en meer begint de Zielekracht te verschijnen. We leren onderscheid te maken tussen dat wat bij de persoonlijkheid hoort en dat wat de Ziel uitstraalt. Deze fase wordt ook wel het stadium van de scheiding of de dood genoemd omdat er een splitsing plaatsvindt tussen onze eigen wil en de Wil van de Heilige.

De belangrijkste meditatiebeoefening in deze fase is leren als ‘Ruimte’ aanwezig te zijn. We stemmen ons af op een open doorschijnende ruimte, zonder geïdentificeerd te zijn met allerlei impulsen. We dienen in deze fase de automatische stroom van denken en voelen te doorbreken. Alle egocentrische en vastgeroeste patronen, alle vormen van fascinatie en gehechtheid worden losgeweekt en schoongespoeld. We oefenen constant in non-identificatie. Tegelijkertijd is de zuigkracht naar de wereld zeer groot en een innerlijke strijd brandt los. Dit is een intens zuiveringsproces. De scheiding die uiteindelijk ontstaat, geeft een ervaring van bevrijding, maar er ontstaat ook koelte. De persoonlijkheid wordt passiever, maar de Zielekracht bevindt zich in een kindstadium en heeft nog te weinig kracht.

De Heilige wordt als de Ander ervaren. Hierbij is een onophoudelijk geloof noodzakelijk. Blijf vertrouwen en blijf gemotiveerd om de Weg te volgen. Besef dat dit een fase is waar je door heen moet gaan. Ga door met meditatie en vraag de Heilige om hulp en kracht om niet meer met de uiterlijke mens meegesleurd te worden.

We proberen elke dag af te wegen wat hoort bij de Aarde en wat hoort bij de Hemel: wat is uiterlijk (persoonlijkheid) en wat is innerlijk (Ziel)? Biedt weerstand tegen verleiding van de uiterlijke mens en besef vooral tot in het merg van je botten dat ‘Ik’ niets zelf kan. We dienen tot overgave te komen.

Ik besef dat ‘ik’ niet de Bron ben. Niet mijn wil, maar werkelijk Uw Wil geschiede, vormt de grondervaring.