Interpretatie van Mystieke Teksten

Op maandag 17 september start een driedelige lezingencyclus door Kees Voorhoeve over mystieke teksten. Aanvang 20.00 uur in het Mierennest, Verkeersweg 2, te Harderwijk.

Hoe kunnen we in onze complexe moderne samenleving spirituele waarden ontdekken?
Naast afstemming op de Goddelijke Inspiratie in meditatie en gebed vormt intensieve bestudering van mystieke teksten uit de grote religieuze tradities een belangrijke methode om spirituele inzichten te ontdekken.


Het is een uitdaging om bewust te worden van de hemelse grondpatronen die in deze mystieke teksten aanwezig zijn. In deze lezingencyclus zullen we proberen hemelse grondstructuren zichtbaar te maken en te koppelen aan onze ervaring om zodoende contouren voor een hedendaagse spirituele levenshouding naar voren te brengen.

De eerste lezing gaat over het oudtestamentisch boek Het Hooglied. Er wordt ingegaan op de diepere betekenis van het Hooglied in relatie tot Kabbalah en Alchemie. Zie: Lezingen