Duizenden

Dhammapada
Hoofdstuk 8 — vers 100 tot 115

~Boeddha

Al hoort men duizenden toespraken
Met zinnen van weinig betekenis;
Beter een enkel betekenisvol woord,
Na het horen waarvan men tot rust komt.

Al zijn er duizenden verzen gemaakt
Uit vele nietszeggende woorden;
Beter een enkel woord uit een vers,
Na het horen waarvan men tot rust komt.

Al zegt men honderden verzen op,
Bestaand uit nietszeggende woorden;
Beter een enkel woord over Dhamma,
Na het horen waarvan men tot rust komt.

Al heeft ie duizend maal duizend,
Mannen verslagen in gevecht:
Hij die alleen zichzelf overwint,
Behaalt werkelijk de hoogste overwinning.
Beter jezelf overwonnen,
Dan al die andere mensen.
De man met zelfbeheersing,
Met zichzelf immer in bedwang:
Niet de goden, noch de engeltjes,
Noch Māra samen met Brahmā,
Kunnen die overwinning van hem
Nog doen omslaan in een verlies.

Men kan maand na maand offers maken,
En dit doen, een honderd jaar lang;
En een compleet ontwikkeld persoon dan
Eenmalig, kortdurend vereren.
Die eer die men toont is beter
Dan de offerandes van een honderd jaar.

Men kan een offervuur brandend houden,
In een bos, een honderd jaar lang;
En een compleet ontwikkeld persoon dan
Eenmalig, kortdurend vereren.
Die eer die men toont is beter
Dan de offerandes van een honderd jaar.

Wat voor giften en offers dan ook
Welke men, verdienste wensend, in één jaar zou doen:
Al dat is niet eens één vierde deel waard;
Eer betonen aan oprechte mensen is beter.

Wie eerbiedig van karakter,
Immer eerwaardigen vereert:
Vier dingen nemen in hem toe —
Levensduur, schoonheid, geluk en kracht.

Iemand die honderd jaar leeft,
Zonder deugd, niet kalm van geest:
Beter dan dit is een enkele dag,
Waarop men deugdzaam mediteert.

Iemand die honderd jaar leeft,
Zonder wijsheid, niet kalm van geest:
Beter dan dit is een enkele dag,
Waarop men vol wijsheid mediteert.

Iemand die honderd jaar leeft,
Lui en zonder energie:
Beter dan dit is een enkele dag,
Waarop men een inspanning levert.

Iemand die honderd jaar leeft,
Niet het ontstaan en vergaan ziend:
Beter dan dit is een enkele dag,
Waarop men het ontstaan en vergaan ziet.

Iemand die honderd jaar leeft,
Maar niet het doodloze pad ziet:
Beter dan dit is een enkele dag,
Waarop men het doodloze pad ziet.

Iemand die honderd jaar leeft,
Niet de Edele Dhamma ziend:
Beter dan dit is een enkele dag,
Waarop men de Edele Dhamma ziet.