Van Mindfulness naar Mind-fool-ness

Een Kabbalistische pelgrimsreis naar de Ziel

Lezing in samenwerking met De Schaapshoeve op 27 januari 
Door Evert Wagenaar / Zie De Levensboom

Wie heeft er tegenwoordig niet gehoord van Mindfulness. Mindfulness is in, is hot en talloze mensen beoefenen deze meditatie– en leefmethode met groot succes.  Zij raken hun stress kwijt, voelen zich beter in hun vel, zijn minder gevoelig voor allerlei verstoringen en problemen in het leven van alledag. Met mindfulness leer je in het hier en nu te zijn en je 'mind' te verlossen van die voortdurende stroom van gedachten en gevoelens, waardoor er stilte en leegheid  kan ontstaan, die heilzaam blijkt.

Maar hoe zit dat nu met dat begrip 'mind-ful-ness.....drukt dat woord niet juist de volheid van onze denkwereld uit .......? Dan is er toch sprake van een paradox ....? Het gaat over leegmaken en dat wordt dan 'volheid' …?Mindfulness is een methode die gebaseerd is op Oosterse spirituele stromingen, waarin veel wordt gesproken over Volheid. Dat geldt ook voor de (soortgelijke)methode van de Vierde Weg van de vroegtwintigste eeuwer Gurdjieff, die in dit verband spreekt over 'Zelfherinnering'. Misschien geeft deze aanduiding ons wat soelaas om na te denken over de paradox van mindfulness en in het bijzonder over Mind en Zelf.

Mind kan vertaald worden met denkstructuur, denkwereld en de vraag is: over welke denkstructuur en over welke wereld gaat het. Gurdjieff zegt ons dan dat het gaat over 'het Zelf'  en wat bedoeld hij met dit 'Zelf'.....? Plato heeft het over de Nous, de ‘Mind’ op een ander niveau dan het gewone denken. Waar heeft hij het dan over……?  Dan blijkt dat daarmee de Ziel wordt bedoeld, de Ziel, die in de Kabbalah wordt aangeduid met Ruach. Allemaal willen zij ons vertellen dat deze Ziel zich pas kan tonen en tot volheid kan groeien als wij Ruimte zijn, stille en lege Ruimte, die een bepaalde kwaliteit moet bezitten.

Omdat de Ruimte die wij zijn meestal vol is van allerlei zaken die het leven van alledag  met zich meebrengt,  moeten wij onze Ruimte leegmaken en zuiveren, zodat die Ziel-in-ons ‘her- innerd’ kan worden, daardoor de Ziel kan groeien in die lege en gezuiverde Ruimte. Onze Ruimte moet dus niet alleen geleegd maar ook gezuiverd worden. Zuiveren vereist een transformatie  en de vraag is:  hoe doen we dat. allemaal...?

De Kabbalah geeft ons een oude methode aan die geduid wordt als 'de Weg van het Vlammend Zwaard', een weg van zuivering en transformatie van de persoonlijkheid (Nephesh), waardoor de Ruach kan groeien; een weg die ons voert door de verschillende fasen van de Boom des Levens. Deze Weg begint in Malkuth en volgt het pad van Tau, een pad dat ons voert naar Yesod, het Fundament. Wanneer wij dan vervolgens het oog richten op de Tarot en met name de 22 afbeeldingen van de Grote Arcana, dan blijkt dit pad van Tau prachtig in beeld te brengen is door het Arcanum van de Dwaas, de Fool......

In deze lezing gaan we dit pad verkennen en dan zal blijken dat dit eerste pad op de Weg van het Vlammend Zwaard, op de weg tot het laten groeien van de Ziel,  zeker niet het eenvoudigste pad is.

Van Mind-ful-ness naar Mind-fool-ness...... Doe je mee.......?