Handboek christelijke meditatie


Handboek christelijke meditatie 
Vertrekpunten, wegen en vruchten

Lex Boot [Red.]


Het Handboek christelijke meditatie biedt alles over christelijke meditatie: een kennismaking voor beginners en verdieping voor lezers met ervaring.

In deze tijd waarin veel mensen zich overprikkeld voelen, groeit de belangstelling voor allerlei vormen van meditatie. Te midden van een bont aanbod legt de christelijke meditatieve beweging wereldwijd haar eigen accenten.

Dit handboek brengt alles in kaart wat de lezer over christelijke meditatie zou moeten weten.


Wat zijn de vertrekpunten en hoe is de verhouding tot boeddhistische en andere vormen van meditatie? Welke (vaak eeuwenoude) wegen en bronnen kent zij en hoe breng je meditatie in praktijk?

Het boek omvat drie delen: de achtergronden, de vormen en de vruchten. Vooral het tweede deel is uitermate praktisch.

Zie Boekencentrum en Video

Op 1 oktober 2011 verscheen het Handboek christelijke meditatie en al in januari 2012 rolde de tweede druk van de pers. Een mooi project waaraan ik samen met anderen mocht werken. Alles over christelijke meditatie in één band: een kennismaking voor beginners, een verdieping voor lezers met ervaring.


In deze overprikkelde tijd groeit de belangstelling voor meditatie in al haar vormen. Te midden van een bont aanbod legt de christelijke meditatieve beweging wereldwijd haar eigen accenten. Dit handboek brengt alles wat de lezer over christelijke meditatie zou moeten weten, in kaart. Wat zijn de vertrekpunten en hoe is de verhouding tot boeddhistische- en andere vormen? Welke vaak eeuwenoude wegen en bronnen kent ze? En misschien wel het meest belangrijke: hoe gaat dat mediteren in de praktijk? Het boek omvat drie delen: de vertrekpunten, de vormen en de vruchten. Met name het tweede deel is uitermate praktisch.

Aan het handboek werken auteurs uit protestantse en katholieke kring mee: Riëtte Beurmanjer, Mariska van Beusichem, Lisa Böll, Marjan Boot-Gnodde, Kitty Bouwman, Kick Bras, Thom Breukel, Gideon van Dam, Jos Douma, Aleida de Hoog, Marius Noorloos, Toine van Os, Maria Scherf, Martine Schram, Leendert Terlouw en Wim Verschuren.

Eindredacteur is Lex Boot, theoloog, predikant, en trainer van meditatiebegeleiders bij o.a. het PCTE. (klik HIER voor nadere info) Hij is bestuurslid van Vacare –protestants platform voor meditatief leven.

Oktober 2011 | ISBN 978 90 239 2034 2 | NUR 708|16 x 24 cm | Gebonden | Ca. 256 blz. |
€ 29,90

INHOUD:

Vooraf (Lex Boot)

DEEL 1: VERTREKPUNTEN

1 Mediteren in deze tijd (Lex Boot)
2 De theologie van de meditatieve beweging (Lex Boot)
3 De geschiedenis van christelijke meditatie (Kick Bras)
4 Christelijke meditatie in verhouding tot andere tradities (Kick Bras)
5 Het omgaan met gedachten (Lex Boot)
6 Het omgaan met de adem (Lisa Böll)
7 Het omgaan met het lichaam (Lex Boot)
8 Het omgaan met buitengewone ervaringen (Kick Bras)

DEEL 2: WEGEN

9 Lectio Divina (Jos Douma)
10 De Ignatiaanse methode (Marjan Boot-Gnodde)
11 Mantrameditatie (Toine van Os)
12 Centering prayer (Kick Bras)
13 Iconen; meditatief schouwen (Lex Boot)
14 Iconen; mediteren als Navolging (Thom Breukel)
15 Het Jezusgebed (Martine Schram)
16 Lopen als meditatief ritueel (Lex Boot)
17 Meditatie en poëzie (Aleida de Hoog)
18 Dansend mediteren; sacrale dans en bibliodans (Riëtte Beurmanjer)
19 Meditatief zingen (Leendert Terlouw)
20 Mediteren met kinderen (Kitty Bouwman)

DEEL 3: VRUCHTEN

21 Meditatie en gemeenteopbouw (Marius Noorloos)
22 Meditatie in de preekvoorbereiding (Gideon van Dam)
23 Meditatief waarnemen (Maria Scherf)
24 Meditatie als bron van expressie (Marjan Boot-Gnodde)
25 Meditatie en mededogen (Wim Verschuren)
26 Meditatie en de geestelijke weg (Mariska van Beusichem)

INLEIDING

Voor dit boek was de tijd rijp. Er is vandaag een groeiende belangstelling voor mediteren vanuit christelijke bronnen. Wie zich erin verdiept ontdekt dat de meditatieve beweging haar sporen trekt in een breed en veelkleurig veld. Afgelopen jaren verschenen daarover goede boeken en artikelen. Er was echter behoefte aan een handboek dat die breedte zou beschrijven. Een boek dat bovendien in de boeiende dynamiek van het veld een gezamenlijke oriëntatie zou kunnen aangeven als richtingwijzer voor vandaag en morgen.

Een handboek hoeft niet in een rechte lijn gelezen te worden. In het middengedeelte worden verschillende lang beproefde vormen van meditatie vanuit de christelijke traditie praktisch beschreven. Nieuwsgierigen die zich afvragen hoe dat mediteren toch in vredesnaam gaat hebben misschien de neiging direct door te bladeren naar dit tweede deel. Sceptici die zich op dit moment nog afvragen wat het allemaal voor zin heeft kunnen in het derde en laatste deel van dit boek lezen welke heilzame vruchten er op een meditatieve bodem kunnen ontkiemen.

De grondige lezer beginne echter bij het begin. In het eerste deel zoeken we naar de historische wortels en naar een theologische fundering van christelijke meditatie en wijzen we op gezamenlijke vertrekpunten.

Het is niet erg als niet alles in dit boek voor iedereen even licht verteerbaar is. Het buffet is gevarieerd genoeg om ieder iets te bieden.

Ik draag dit werk op aan u en aan jou die vandaag een weg van meditatieve verdieping zoekt, in een stille binnenkamer van je huis of samen met een groep. Ik denk aan de mensen van Vacare -platform voor meditatief leven in en vanuit de Protestantse Kerk in Nederland, die ik een warm hart toedraag. Ik denk ook aan de Nederlandse groepen van de World Community for Christian Meditation, en de vele anderen onder welke paraplu dan ook. Dit boek is ook bedoeld als ruggesteun voor meditatiebegeleiders in ons land.

Beste auteurs, dank voor jullie inspirerende bijdragen. Dank je Kick Bras, dat je me een zetje gaf om dit project op te pakken. Dank aan ieder die op wat voor wijze dan ook heeft meegewerkt. Dat het tot zegen mag zijn.

Sjaloom!

Lex Boot, voorjaar 2011