De Wereld maken wakker [Quote 14]

Een universele dimensie voor spirituele oefening 

~Llewellyn Vaughan-Lee 

Goddelijke Verlokkingen

We hebben allemaal een taak in deze overgangstijd, een kundigheid om in dienst te stellen, liefde en kennis die we in het leven kunnen brengen; hij staat in onze ziel geschreven. Een deel van het werk is om de tekenen te lezen in het innerlijke en uiterlijke leven, het bestaat uit het wakker worden voor de ware aard van onze dienstbaarheid. Toch zijn er ook veel afleidingen en veel illusies in de innerlijke en uiterlijke werelden. Eén aspect van het werk is het vasthouden van de nieuwe overgangsenergie in ons dagelijkse leven. Onze oefeningen leren ons om niet gevangen te raken in de drama’s van angst en bezorgdheid die vele mensen machteloos maken of hen drijven tot reactie door schaduwdynamiek. We moeten met beide benen op de grond blijven, omdat de spanningen die om ons heen zijn vreemde hersenschimmen creëren in het innerlijk en uiterlijk. Maar omdat de grond onder onze voeten verschuift, is er weinig echte veiligheid.

En de spanning zal alleen maar toenemen en meer hoop creëren en meer angst. Ons werk betekent trouw blijven aan het goddelijke, aan de werkelijke overtuigingen die we in ons dragen. We zullen getest worden om te kijken of we gemakkelijk afgeleid worden, vastgezet worden in de collectieve drama’s van winst en verlies. We zullen gedwongen worden veel van onze eigen angsten en onzekerheden aan te gaan, zelfs angsten waarvan we dachten dat we ze lang gelden begraven hadden, of overheen gegroeid waren. We weten niet hoe deze energie ons zal beïnvloeden, welke weerstandspatronen zij zal oproepen. We denken misschien wel dat we sterk zijn met onze spirituele oefeningen, om alleen maar kwetsbaarheid en eigenbelang te ontdekken. Of we ontdekken dat we vrijer zijn dan we dachten. Een gevoel van humor is daarbij essentieel. Plezier is vaak effectiever dan kracht. Terwijl we erkennen dat we gemakkelijk gevangen raken, kan de lach ons bevrijden. En we kunnen het vertrouwen hebben dat niet toegankelijk lijkt te zijn voor het collectief. We geloven in Zijn eenheid en we weten dat alles geschiedt in overeenstemming met Zijn wil. En we leven dit als een bekrachtiging van het leven, ondanks de schijnbare duisternis van onze cultuur en het wantrouwen dat in de lucht hangt.

Op het pad gaan we zien dat we gemanipuleerd worden, dat wij de dwazen zijn. Toch plaatsen we deze kennis zelden in een breder spectrum van het leven, en nemen waar dat de hele wereld verlokking is, en dat zij zelf het slachtoffer is van deze bekoringen. We geven de schuld aan de politici dat ze ons verleiden, ons niet de waarheid vertellen. Maar zij zijn kinderen vergeleken bij de manier waarop het goddelijke ons allemaal verleidt. Wat is dit “wereldtoneel” dat zo belangrijk lijkt? Wat wordt er opgevoerd?

Op de een of anderen manier zijn wij in onze Westerse cultuur de dimensie van het goddelijke plezier vergeten. We nemen ons leven en onszelf veel te serieus. Dit geldt vooral voor Noord Amerika met haar puriteinse erfenis. En terwijl onze Westerse waarden zich samen met de Coca-Cola en de Mc Donalds verspreiden, vergeten we dat “Hij de beste verleider is.” In onze vermetelheid geloven we dat de wereld moet zijn zoals zij door onze ogen lijkt. We zijn het plezier vergeten die bij meer “primitieve” mensen hoort; we voelen ons gekrenkt wanneer we ontdekken dat we verleidt zijn. En omdat we onszelf en ons leven te serieus nemen, zijn we de eigenschap van sluwheid kwijtgeraakt, die ons kan helpen in deze ruimte van spiegels. De oude Grieken hadden een woord voor deze eigenschap sluwheid: metis.4 Metis was van vitaal belang voor zeevaarders die hun weg moesten zien te vinden over niet in kaartgebrachte wateren, en ook voor hen die naar binnen, naar de onderwereld reisden. De voorvaders van onze Westerse cultuur hielden metis voor een wezenlijk middel om hun weg in het onbekende, in de duisternis te vinden, om de waarheid te vinden in en wereld van verlokkingen. Wij bekijken sluwheid als een negatieve eigenschap, als een middel waarmee wij bedriegen en bedrogen worden. Maar als de hele wereld een drama van verschijningen is, hoe kunnen we dan weten wat echt is zonder sluwheid?

Als alles een verlokking is, wat moeten we dan geloven? Op het mystieke pad beseffen we vaak, dat wat we voor onze eigen diepste overtuiging hielden, slechts op een andere laag zelfbedrog was, ons slechts beschermde voor wat echt was. We leren opnieuw de meest simpele dingen. We leren hoe we moeten ademen; we leren dat “wanneer we honger hebben eten, wanneer we moe zijn slapen.” We leren om onszelf en ons leven lachen. En in de stilte, temidden van alle glamour en overvloed van het leven, geven we onszelf aan Hem waar we van houden. Deze draad van eenvoud loopt door iedere verlokking in het leven. Het is onze diepste menselijke natuur en draagt een afdruk van Zijn naam. Hij leidt ons door de verlokkingen van het leven heen omdat hij tot de Schepper behoort en niet tot de duizenden spiegels van Zijn schepping.

Maar we hebben sluwheid nodig om deze draad te vinden, wat de Soefi’s “het opvangen van de hint” noemen. We moeten volledig alert in het moment zijn en bewustzijn van zowel het geziene als het ongeziene, het uiterlijk en het innerlijk. Dan wordt het duidelijk dat “Wij hen Onze tekenen zullen laten zien, aan de horizon en in henzelf, totdat het hun duidelijk is dat Hij de Werkelijke is.” (soera 41:53)

Het Proces van Transformatie

Dat we in onzekere tijden leven is niet alleen maar een cliché. Er zijn nu krachten in de wereld aanwezig die millena lang niet daar waren. Sommige van deze krachten, vooral die zich richten op verandering en transformatie, zijn er om bij deze overgang te helpen; de krachten achter de veranderingen in de technologische wetenschap en andere gebieden die we voor onze toekomst nodig hebben, zijn een paar voorbeelden.

Andere krachten leggen de fundering voor de nieuwe tijd, en werken diep in het onbewuste, stellen archetypische en spirituele patronen samen, die de basis vormen voor de waarden en de overtuigingen van de toekomst, en de heilige en genezende symbolen van de komende tijd creëren. En andere krachten hebben de taak om de huidige structuren die bij onze hiërarchische, patriarchale cultuur horen, te verstoren en te vernietigen. Hoewel deze krachten noodzakelijk zijn om het verleden op te ruimen, zijn zij klaarblijkelijk minder duidelijk nuttig en brengen een energie van chaos en destructie. Meestal zijn we ons niet bewust van deze krachten; we voelen hun effect zonder dat we de ware herkomst kennen. We voelen dat er iets verandert, maar we reageren vaak uit angst of onzekerheid. Of we worden te enthousiast en in onze opwinding verliezen we ons centrum. Ons ongegrond zijn laat ons ineffectief achter en maakt de dingen alleen maar erger.

We hebben zowel gezond verstand als metis nodig om ons te leiden. We moeten ook erkennen dat er iets buiten onze controle gebeurt. Eén van de eigenschappen van onze patriarchale cultuur is de wens om de innerlijke en uiterlijke werelden te controleren, en als resultaat zijn we angstig over wat niet gecontroleerd kan worden. We zijn doodsbang voor chaos, hoewel iedereen die echte transformatie ervaren heeft, weet dat chaos een noodzakelijk ingrediënt is voor ware creativiteit. Zonder een element van chaos stagneert het leven. Temidden van deze machtige krachten die ons leven samenstellen zijn er andere, meer secundaire energieën die wakker worden. Zij hebben een magische kwaliteit en terwijl sommige nuttig zijn, zijn anderen schadelijk en leggen zich niet neer bij de regels van de status-quo. Zij zijn een voorproefje van de komende tijd, als de magische natuur van het leven naar de oppervlakte zal komen, wanneer veel van de barrières die de innerlijke en uiterlijke werelden scheiden, weg zullen vallen of opgelost worden. We zijn vergeten, of hebben de magische natuur van de schepping weggedaan, maar geleidelijkaan zullen de schotten, die ons beschermd hebben voor deze dimensie, weggehaald worden. We zullen inzien dat onze rationele waarneming heel inadequaat is om uit te leggen wat er gebeurt, en we zullen ontdekken dat we onderdeel zijn van een wereld vol plezier en onheil.

Krachten die tot een andere dimensie behoren, beïnvloeden ons ook. Dit zijn de krachten die relateren aan onze plaats in de kosmos. De evolutionaire verandering die plaats vindt, betreft niet alleen onze planeet afzonderlijk. We zijn onderdeel van een immens patroon van onderling verbonden energieën die we ons melkwegstelsel noemen. Wanneer we in het bewustzijn van eenheid en de onderlinge verbindingen van alle leven in deze wereld stappen, zal ons perspectief de kosmos als een geheel gaan interpreteren.

Hoe deze komische krachten ons beïnvloeden is niet bekend, omdat we vele millennia de directe impact van dergelijke transformatieve, evolutionaire energieën niet ervaren hebben. Maar er worden relatiepatronen gecreëerd die zich ver voorbij onze individuele planeet uitstrekken.

Ander krachten zijn in deze tijd ook aanwezig, krachten van licht en duisternis die afkomstig zijn van ver voorbij onze wereld. Zij behoren niet tot het drama van tegenstellingen, en kunnen toch onze wereld beïnvloeden in positieve en negatieve zin. Deze en andere energieën, die invloed op ons hebben, bestaan op verschillende niveaus en reflecteren de multidimensionale natuur van het leven en de immense kosmos waarin we bestaan. Spirituele meesters en hun discipelen werken met deze energieën. De verschillende spirituele centra in het hart vervat, omarmen alle verschillende niveaus van bestaan, en het hogere bewustzijn van een spirituele meester kan met de energieën op verschillende niveaus werken, hen in evenwicht brengen, hen afstemmen op onze collectieve bestemming en op de energiepatronen in de aarde.

Het goddelijke bewustzijn van het hart werkt ook om deze verschillende energieën en hun bronnen zich de eenheid te laten herinneren, dat zij er een uitdrukking van zijn, en van het feit dat ieder energie een getuige is van goddelijke eenheid. Bewustzijn van eenheid is in onze huidige evolutie essentieel, en door het ontwaakte hart van Zijn dienaar kan dit besef gegeven worden aan de verschillende energieën die in onze wereld komen. De krachten die vanuit de diepten omhoogkomen, kunnen het bestanddeel van menselijk bewustzijn krijgen, afgestemd op de wil van de Schepper die van Zijn eenheid getuigt. Dit brengt deze energieën op een nieuwe manier samen, een manier die de toekomst verwelkomt en het mogelijk maakt dat alle verschillende krachten samen in harmonie werken, en een multidimensionale mandala-achtige patroon van heelheid vormen. Door het hart worden deze energieën geïmpregneerd met het goddelijke doel dat zich ontvouwt: de ontwaking van de hele wereld voor een nieuw bewustzijn.