Evangelie van Johannes: Het Woord

“In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes. Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht: het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. Het Woord was in de wereld, de wereld is door hem ontstaan en toch kende de wereld hem niet. Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren hebben hem niet ontvangen. Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden."
[Johannes 1.1-14]

In de oorsprong is het Woord aanwezig. Het goddelijke Woord dat alles in zich draagt en vanuit verlangen zich aan de mens en de natuur openbaart. De mens en de natuur zijn geschapen naar beeld en gelijkenis van deze wonderbaarlijke, ontzagwekkende, inspirerende oerkracht. Heel concreet en dichtbij aanwezig. In elk grassprietje, in elke regendruppel, in elke cel van mijn lichaam, in de beweging van de adem, in mijn denken en voelen, elk moment levend gemaakt.

Het Woord is licht. Op de 1ste dag schijnt het licht in de duisternis. Vanaf het begin als de chaos een ritme wordt, is het oneindige licht stralend aanwezig. Het oneindige licht is aandacht, helder gewaarzijn, de onvergankelijke essentie. In het begin is nu. Dit eeuwige nu is er altijd. Vooral als ik helemaal stil ben, verschijnt deze helderheid in het moment, bewust van het feit dat ik er ben.

Het Woord is van God en is God. God is dus het Woord en dit Goddelijke Woord is een overvloed van liefde, de mens en natuur dragend en omarmend. De fundamentele goedheid ontvouwt zich in mijn hart. Het Woord is tegelijkertijd de waarheid. Waarachtig aanwezig. Het Woord geeft zodoende bezinning en betekenis, waardoor alles spontaan open en zuiver aanwezig kan zijn.
Het Woord is leven, stromend door mijn aderen. Het Woord komt in de wereld. Een prachtige schepping ontvouwt zich. Het is een openbaring van de kosmos en de geboorte van je unieke bestaan. Wat een schoonheid.

Door dit licht, liefde en leven ontstaat onderscheid tussen de goddelijke bron en de schepping. Onderscheid betekent afstand. Door de afstand is een relatie mogelijk tussen de mens en het oerwezen. Vanaf het begin af aan is het de bedoeling in de wisselwerking tussen afstand en verbondenheid te leven in het aangezicht van deze levende stroom van zijn.

Het leven in deze openbaring heeft echter een keerzijde. Ondanks de prachtige schepping kan de mens zich ervan afkeren en in de distantie blijven hangen. We raken verdwaald. We zijn dan niet meer gericht op het paradijs van heelheid en leven in een bewustzijnsvernauwing doordat we ons met de inhoud van wat er is identificeren en de verbondenheid vergeten.

Vanwege dit tekort komt de levende stroom de mens te hulp. Om de afstand te overbruggen zal het Woord indalen. Het Woord is vlees geworden, dichterbij dan je eigen gelaat. Het is de incarnatie van Christus als het wonderbaarlijke licht dat onze identificaties doet versmelten als sneeuwvlokken die oplossen op de oppervlakte van de oceaan. Christus is de essentie in ieder mens, als een liefdevolle vriend, schenkt deze spirituele 'zon' ons de kracht om compleet te zijn.

Door de indaling van het Woord is er rechtvaardigheid. Rechtvaardigheid is het evenwicht tussen boven en beneden, tussen rechts en links, tussen afstand en verbondenheid.
Het betekent de vaardigheid om vol van vreugde rechtop te staan en tegelijkertijd te dansen als kinderen van het ware, goede en schone.

~Kees Voorhoeve

John's Revelation on Patmos
Gustav Doré