Evangelie van Johannes: Johannes de Doper

Johannes de Doper is een bemiddelaar tussen het Oude en Nieuwe Testament. Hij gaat voorbij de heilsverwachting van Abraham en voorbij de zuivering van Mozes. Het is werkelijk een nieuwe ommekeer. In het Oude Testament neemt de Goddelijke Eenheid initiatief om het volk Israël wakker te schudden, om zich te openen voor de stroom van de genade. De persoonlijkheid wordt gezuiverd en de ziel wordt wakker gemaakt.

In het Nieuwe Testament gaat het om een spirituele eenwording. Hierbij is Jezus Christus in ons hart de bruidegom en is de mens, waarin de ziel is wakker geschud, de bruid.  Het Nieuwe Testament is gericht op de opstanding van Jezus, de eindfase van de Bijbel. Het gaat om de ontplooiing van de ziel en in vrijheid te leven naar beeld en gelijkenis van de bron, een ultieme verzoening.

Johannes de Doper maakt het pad vrij. Hij is meer dan een profeet die de grondstructuren van de hemelse wereld verkondigd. Hij brengt namelijk het goede nieuws van de verlossing. Dit vraagt om een diep levend vertrouwen. Johannes de Doper is de voorbereiding voor deze innerlijke toevlucht. Hij heeft zijn overbodige ballast losgelaten. Hij leeft in de woestijn in stilte, naakt en helder, geconfronteerd met de verleiding. Er zijn nu geen vaste zaken meer aanwezig waarop je kan steunen. Er is alleen een innerlijke heilige stem in de stilte van het hart. Johannes is deze stem in de woestijn en geeft de nieuwe richting aan. Hij wijst op de komst van Jezus. Jezus is het Woord, dat het eeuwige Leven schenkt. Luister naar de stem en wordt wakker. Dan zal het Woord mij doorstralen. De bevrijding is nabij.

Steeds wordt er aan Johannes de Doper gevraagd: Wie bent u? Het is vragen naar de 'oude' identiteit, Maar het gaat niet om Johannes.  Het gaat om iets totaal anders. Israël is symbool voor de strijd en het zien van God. We dienen gehoorzaam te zijn aan de stem, werkelijk luisteren of 'horen'. Maar nu wordt de overgang verkondigd naar onze essentie. Dit gebeurt in de Doop. De ultieme aanraking van de levende stroom die ons honderdtachtig graden doet omkeren.

Bij Jezus daalt de Duif neer. Aangeraakt door de Heilige Geest. De Missie kan beginnen. Het gaat om de Incarnatie van het Woord. Jezus als Messias, de Gezalfde die zacht maakt en verbindt.

De Doop vindt plaats door water en vuur. Boven de kruin van ons hoofd verschijnt de Geest als een lichtbol, uit deze bol stroomt water en vuur naar beneden. Alle barrières en blokkades worden weggebrand en schoongespoeld. Water symboliseert de zuivering van de kristallisaties en onware denkstructuren. We worden in de baarmoeder ondergedompeld en opnieuw geboren. Tegelijkertijd brand het vuur ons schoon, alle emotionele reactiepatronen worden zacht gemaakt. Het vuur vernieuwt en geeft kracht en vertrouwen om de weg van het Woord te volgen. Door deze Doop wordt de weg vrij gemaakt.

Nu is er ruimte, licht en liefde. We zijn voorgoed aangeraakt en hebben deel aan het mysterie van Christus, de essentie die in ons hart trilt en danst. Zodoende zijn wij even in het centrum van het Heilige Lichaam aanwezig. Het hart is geopend naar de liefde voor het Goddelijke en tegelijkertijd naar de wereld, vol van compassie, het lijden verzachtend.

~Kees Voorhoeve