Kabbalah en de Weg van Bevrijding

Lezing door Kees Voorhoeve

Kabbalah is een inspirerende mystieke stroming binnen de Joods-Christelijke traditie en geeft diepgaande beschouwingen over de kosmos, de mens en de zin van het leven. 
In deze lezingencyclus zal aan de hand van de "Boom des Levens" verschillende aspecten van de Kabbalistische levensvisie verhelderd worden. Vooral het thema van het paradijs, dat symbool staat voor vrijheid en heelheid, zal aan bod komen. Hoe ziet precies de mystieke weg naar dit innerlijke paradijs van vrijheid er uit en wat betekent dit voor ons dagelijkse leven? 

Bijeenkomst 2  -- Maandag 14 oktober


Kabbalah en de Boom des Levens 

Locatie: Vrijzinnig Centrum De Zin te Harderwijk  
Bijeenkomsten op maandagavond van 20.00 tot 22.00 [zaal open 19.30]
Zie: Website en Adres