De wereld van de ziel

De wereld van de ziel

Dr. Daniel van Egmond 

Uitgeverij Nachtwind

Zoals de mens van het dier verschilt, zo verschilt de ziel van de mens. De ziel begrijpt de taal der symbolen. Zij vindt haar huis in de wereld van de mundus imaginalis. Zij is dynamisch, voortdurend in beweging én draagt de kwaliteiten goedheid, schoonheid en waarheid in zich.

In onze moderne wereld zijn veel mensen ervan overtuigd dat de ziel niet bestaat. Waar men toch over de ziel spreekt, wordt zij meestal vereenzelvigd met de psyche.


Oude mythen en verhalen leren ons wat de ziel is: zij is dat aspect van ons bestaan dat min of meer onsterfelijk is. Zij behoort tot een ander niveau van werkelijkheid dan de fysieke wereld.

Daar waar de ziel verdwenen is, zijn we onze oriëntatie kwijtgeraakt en ontstaat er een niet te bevredigen verlangen en onrust. We zijn dan nog uitsluitend gericht op deze wereld van ruimte en tijd. Zolang we niet weten dat er een verticaal niveau van werkelijkheid bestaat waar de ziel haar domein heeft, zullen alle oplossingen voor deze onrust schijnoplossingen blijven.

De verdwenen ziel / Hoofdstuk 1

In de meeste religies en culturen worden in mythen en verhalen over de ziel of zelfs over meerdere zielen gesproken. In onze moderne wereld zijn vele mensen ervan overtuigd dat de ziel niet bestaat en dat wij mensen slechts biologische wezens zijn, een product van evolutie. En als men toch over de ziel spreekt, wordt die meestal vereenzelvigd met de psyche. Dat is niet zo vreemd, want psyche is het Griekse woord voor ziel. Maar als we nagaan wat in de mythen en verhalen met ziel wordt bedoeld, dan komen we al snel tot de ontdekking dat dat niet hetzelfde is als wat wij tegenwoordig de psyche noemen. Ons dagelijks denken, voelen, willen, onze fantasieën en dromen worden alle tot het domein van de psyche gerekend. Daarnaast wordt ook nog over het onbewuste gesproken, dit wil zeggen over dat deel van de psyche dat niet tot ons waakbewustzijn doordringt.

De meeste religies vereenzelvigen de ziel niet met ons dagelijks bewustzijn en ook niet met het onbewuste. Zij is dat aspect van ons bestaan dat min of meer onsterfelijk is. Zij behoort tot een ander niveau van werkelijkheid dan het niveau waarop wij bewust zijn van de wereld, van de andere mensen om ons heen en van onszelf. Hieruit volgt dat de ziel alleen begrepen kan worden tegen de achtergrond van het bestaan van verschillende niveaus van werkelijkheid.

Zie meer van Daniël van Egmond