Het kindstadium van de Ziel

~Kees Voorhoeve

[Uit: Stadia van Regeneratie]

De 2de fase betreft het kindstadium van de Ziel. Meer en meer begint de Zielekracht te verschijnen. We leren onderscheid te maken tussen dat wat bij de persoonlijkheid hoort en dat wat de Ziel uitstraalt. Deze fase wordt ook wel het stadium van de scheiding of de dood genoemd omdat er een splitsing plaatsvindt tussen onze eigen wil en de Wil van de Heilige. De belangrijkste meditatiebeoefening in deze fase is leren als ‘Ruimte’ aanwezig te zijn. We stemmen ons af op een open doorschijnende ruimte, zonder geïdentificeerd te zijn met allerlei impulsen. We dienen in deze fase de automatische stroom van denken en voelen te doorbreken. Alle egocentrische en vastgeroeste patronen, alle vormen van fascinatie en gehechtheid worden losgeweekt en schoongespoeld. We oefenen constant in non-identificatie. Tegelijkertijd is de zuigkracht naar de wereld zeer groot en een innerlijke strijd brandt los. Dit is een intens zuiveringsproces. De scheiding die uiteindelijk ontstaat, geeft een ervaring van bevrijding, maar er ontstaat ook koelte. De persoonlijkheid wordt passiever, maar de Zielekracht bevindt zich in een kindstadium en heeft nog te weinig kracht. De Heilige wordt als de Ander ervaren. Hierbij is een onophoudelijk geloof noodzakelijk. Blijf vertrouwen en blijf gemotiveerd om de Weg te volgen. Besef dat dit een fase is waar je door heen moet gaan. Ga door met meditatie en vraag de Heilige om hulp en kracht om niet meer met de uiterlijke mens meegesleurd te worden. We proberen elke dag af te wegen wat hoort bij de Aarde en wat hoort bij de Hemel: wat is uiterlijk (persoonlijkheid) en wat is innerlijk (Ziel)? Biedt weerstand tegen verleiding van de uiterlijke mens en besef vooral tot in het merg van je botten dat ‘Ik’ niets zelf kan. We dienen tot overgave te komen. Ik besef dat ‘ik’ niet de Bron ben. Niet mijn wil, maar werkelijk Uw Wil geschiede, vormt de grondervaring.

Valkuilen:
In deze fase blijft de zuigkracht van de wereld en de persoonlijkheid volop aanwezig en tegelijkertijd zijn we nog niet helemaal vertrouwd geraakt met de Zielekracht die meer doorbreekt. Deze ervaring van innerlijke verdeeldheid kan betekenen dat we ons meer en meer gespleten gaan voelen. We worden verscheurd door tegenstrijdige gedachten en gevoelens. Het ene moment vanuit enthousiasme staan we werkelijk klaar voor de ander en geven we al onze aandacht. Het andere moment hebben we flink de pest in en zijn we niet meer bereid de ander te helpen en sluiten we ons af. Naast het feit dat we in de 2de fase helder worden geconfronteerd met deze innerlijke verdeeldheid, vindt er ten aanzien van het zuiveringsproces tevens een versterking plaats van frustratie en lijden. Het licht schijnt op onze donkere kant, alles wat verdeeld is en vastzit en waar we last van hebben, wordt zichtbaar gemaakt en versterkt met als doel omgevormd te worden. Het gevaar is aanwezig dat we niet willen leven met deze zuivering en innerlijke dualiteit; we dreigen weer terug te vallen in onze oude patronen van egocentrisch gedrag en we schermen ons af van het zuiveringsproces. Spirituele luiheid treedt dan naar voren. We hebben geen zin meer om te oefenen en kiezen voor de verleidingen van de wereld. We hangen thuis wat rond en kijken naar de televisie, een beetje zappend en passsief consumerend, weg is de behoefte aan meditatie en mystiek. De situatie kan ook de andere kant opslaan: het spirituele materialisme neemt juist toe. We willen de zaak beheersen en vanuit een zekere overmoed gaan we zelf de Toren van Babel bouwen; we willen op onze eigen kracht opklimmen naar de Heilige en de Hemel bestormen om het grote geluk te verwezenlijken. Vroeg of laat zullen we flink vastlopen, want deze ik-gerichte weg brengt ons alleen maar op een dwaalspoor.

Lees meer