Aandacht

Ook al willen we oprecht oefenen met “aandachtig zijn”, steeds vallen we weer terug in onze beperkte egocentrische levenshouding. Het automatisch laten meeslepen heeft voor ons een veilige kant. Ik wil liever verzinken in zekerheid in plaats van mijn frustratie tegemoet te treden. Het is toch ook indrukwekkend overgeleverd te zijn aan de zuigkracht van de wereld en vanuit een roes mijn vastgeroeste denkpatronen tot rust te brengen.

De eenvoud van het moment slaan we echter over. Iedere keer als we proberen direct aandacht te schenken aan de ervaring van het moment en een innerlijke kalmte proberen te creëren, komt er meteen weer een tegenreactie van allerlei 'ikken' die de baas willen spelen. Op zoek naar macht, erkenning, bevestiging, de leegte opvullend, lekker fascinerend. We zijn verstrikt in onze eigen identificaties en het lijkt een onmogelijke opdracht deze diep gewortelde bewustzijns-vernauwing te ontrafelen. Wat zal er gebeuren als het gedrag van die vele 'ikken' ontmaskerd wordt? Mijn hoofd vol spanning, golven van energie, storm en omweer, een overweldigende angstervaring en meteen weer de neiging om weg te vluchten. Loslaten doet pijn. De vele 'ikken' verzetten zich snakkend naar voeding, de situatie staat op scherp. Ik wil loslaten maar kan het niet. Zo veel onrust. Ik ga er toch in mee en laat mij beïnvloeden. Even later baal ik van deze afwezige houding. Wat is nu werkelijk de grondtoon in mijn leven? Hoe kan ik veranderen?
[Uit: Aandacht. Naar aanleiding van de levensvisie van Thich Nhat Hanh, Lees meer]


LEESTIPS

Zitten in de kracht / Maarten Houtman

Het Doel van de Reis / De Soefi Boodschap van Hazrat Inayat Khan 


Stille renaissance / Jan Oegema

'De ziel was er eerder dan wij' / Interview met Daniël van Egmond

Mystiek Leven van Kick Bras / Kees Voorhoeve