Zinvol Hulpverlenen
Waarom we onze kinderen moeten leren zich in anderen te verplaatsen 
~De Correspondent

Empathie ligt ten grondslag aan zo ongeveer alles wat een maatschappij doet functioneren: vertrouwen, altruïsme, samenwerking, liefde, liefdadigheid. En toch slaagt onze samenleving erin de empathie steeds verder in te dammen. Psychiater en neurowetenschapper Bruce Perry komt daar tegen in opstand. Een pleidooi voor meer empathie.

Magie en ratio gaan prima samen
~Marije van Beek / Trouw

In het interview over zijn boek Esoterie zet Kocku van Stuckrad de feiten op een rij van wat als een zweverige stroming bekend staat. ‘Esoterie begon al bij Plato.’
Zweverig. Vaag. Dat zijn zo’n beetje de termen waarin over esoterie wordt gesproken. Tarotkaartleggers en auralezers doen zelf vaak ook ietwat geheimzinnig over hun werk. Kocku von Stuckrad, hoogleraar religiewetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen, wil daar iets aan doen. In zijn nieuwe overzichtswerk ‘Esoterie’ legt hij het denken van auralezers en tarotkaartleggers bloot.

Mindfulness ontstresst Maatschappelijk Werkers 
Door Jen van Horen

Stress is een omvangrijk maatschappelijk probleem. Door de toenemende werkdruk en de inhoud van het werk zijn maatschappelijk werkers een risicogroep om stress en stressklachten te ontwikkelen. De fysieke en psychische gevolgen die langdurige stress met zich meebrengt zijn ernstig. Door gezond te leven, de arbeidsomstandigheden te optimaliseren en mindfulness toe te passen kan stress terug worden gedrongen.