Lezing Daniël van Egmond

Een volkomen bezield persoon worden 
De ontwaakte ziel als middelaar tussen lichaam en geest

Datum: 18 januari 2015, 14:00 - 16:00 uur in de Pentagram Boekwinkel te Haarlem
Zie voor aanmelding: Rozenkruis Pers


In de westerse samenleving lijkt alles erop gericht te zijn om te voorkomen dat de menselijke ziel ontwaakt en actief wordt. Alles lijkt erop gericht te zijn om ons gevangen te houden in de greep van horizontale, aardse, materiële, sociale en psychologische processen.

Zolang we niet gaan leven vanuit een ander, verticaal niveau van werkelijkheid, waarin de ziel haar domein heeft, zullen alle oplossingen voor onze onrust en onvrede schijnoplossingen blijven.

De ziel kán de centrale plaats in ons leven innemen. In zijn boek 'De wereld van de ziel'
geeft Daniël van Egmond daarvoor achtergrondinformatie en aanwijzingen.Ieder mens is drievoudig van aard. Wij nemen deel aan de kosmos dankzij ons lichaam, en aan het goddelijke dankzij onze geest. Toch zijn we geen dualiteit, maar een levende, dynamische drie-eenheid dankzij onze ziel.

We zijn een drie-eenheid, maar tot nu toe slechts in potentie. Zolang we ons volledig blijven identificeren met alles wat tot deze wereld behoort, kunnen we weliswaar uitgroeien tot een sterke persoonlijkheid, maar zijn we uitsluitend een aards wezen. De ziel als middelaar is dan niet in ons leven gekomen. En zolang de ziel niet is ontwaakt, zijn wij niet in staat hemel en aarde met elkaar te verbinden en blijven we gedesoriënteerd: uitsluitend gericht op de horizontale aardse dimensie en volstrekt onwetend over onze afkomst en over het doel van ons bestaan: brug te zijn tussen hemel en aarde.

Dr. Daniël van Egmond (Leiden, 1947) studeerde cum laude af in wijsbegeerte en godsdienstwetenschappen, en promoveerde in 1993 op een proefschrift over het voortbestaan na de dood. Al meer dan dertig jaar geeft hij lezingen en cursussen op het gebied van spiritualiteit en mystiek. Hij schreef vele artikelen en enkele boeken.