Christelijke meditatie, contemplatie en mystiek

Kennismakingscursus christelijke meditatie, contemplatie en mystiek
Door Hans Snijders


Bedoeld voor:
 • hen die hun gebeds / geloofsleven willen verdiepen
 • hen die zoekende zijn
 • hen die een innerlijke onrust ervaren: "er moet toch meer zijn"

  In 8 maandelijkse bijeenkomsten van ± 2 uur, in een groep van ± 6 personen, wordt u stapsgewijs de christelijke meditatievorm aangeleerd zoals deze is ontwikkeld door Dr. Daniël van Egmond.
  Ook maakt u kennis met het mens – wereld – Godsbeeld dat daarbij hoort en dat zo anders is dan de huidige wetenschap ons doet geloven.
  Per avond krijgt u materiaal uitgereikt om te bestuderen en daarnaast krijgt u oefeningen mee uit diverse tradities.

  Zie: Website  Sacrament van de stilte
  Meditatie en contemplatie

  Ruimte zijn is: aanwezig zijn zonder enige identificatie. D.w.z.: zonder je te verbinden met de continue stroom van gedachten, gevoelens, beelden, wilsimpulsen en zintuiglijke indrukken.
  Open zijn met een helder hoofd, geopend naar de Hemelen om zo de krachten van de Hemelen te kunnen ontvangen.
  Open zijn met schone handen, uitreikend naar de ander.
  Open zijn met sterke benen, stevig geworteld in de aarde, om zo de krachten van de aarde te kunnen ontvangen.
  Open zijn naar voren, onbevangen – vol vertrouwen naar wat komen gaat.
  Open zijn naar achteren, weet hebben van de geschiedenis, maar elke pijn, negatieve gevoelens en gedachten steeds meer loslatend.
  Open zijn naar rechts, actief in het nu
  Open zijn naar links, ontvankelijk in het nu ( beiden liefst in balans )
  Met als centrum het mystieke hart, steeds beter in staat Gods liefde te ontvangen en te weerkaatsen.
  Door zo ruimte te zijn kan het leven optimaal geleefd worden en volkomen aanvaard worden.
  Steeds meer toegroeiend naar "Niet mijn wil, Heer, maar Uw wil geschiede'
  Zo ruimte zijn is de basis voor werkelijke ont-moeting, gebed, ritueel en sacrament.
  Zo ruimte zijn is een onderdeel van een Christelijke scholingsweg.

  ~Hans Snijders