Lezingencyclus

Levenskunst
Filosofische beschouwing over ‘Het leven als een kunstwerk’

Lezingencyclus start maandag 22 februari

Onder begeleiding van Kees Voorhoeve

In het Vrijzinnig Centrum De Zin te Harderwijk

Door de eeuwen heen hebben verschillende filosofische stromingen het belang van levenskunst benadrukt. Hierbij gaat het om de vraag “Wat is voor mij een authentiek, goed en mooi leven?”

Filosofie als levenskunst wordt zodoende meer gezien als een levenshouding, in plaats van een academische theorievorming. Het betreft een geestelijke oefening, noodzakelijk om tot innerlijke transformatie te komen, waarbij we kunnen leren onze dromen waar te maken en onze doelen van zingeving te realiseren. Kortom, hoe zorg je goed voor jezelf en hoe kan je harmonieus met anderen samenleven?

In drie lezingen zal aan de hand van de filosofie van de Oude Grieken, de Renaissance en de moderne tijd, uitleg gegeven worden over het principe van levenskunst.

Tijd:
Op de maandagavond van 20.00 tot 22.00
Zaal open om 19.30

Data van de lezingencyclus:
Maandag 22 februari, maandag 7 maart en maandag 11 april 2016

Zie:  Vrijzinnig Centrum De Zin