Liefde is een Vuur [2]

~Llewellyn Vaughan-Lee

Wij worden, ieder op zijn eigen manier, naar God getrokken. Ieder op zijn eigen manier maken we de reis van dualiteit terug naar eenheid. Er zijn veel verschillende Soefipaden, die de verschillende behoeften van de zoeker weerspiegelen. Sommigen worden meegenomen in de arena van hun hart door muziek en dans, terwijl voor anderen stilte de enige weg is. Maar daaronder is die ene noot van het verlangen van de ziel naar God, de roep die vanuit de diepten van het hart komt en ons herinnert aan ons echte Huis, waar we echt thuis horen. Elk Soefipad maakt deze roep wakker en helpt ons om het te volgen. De hartenkreet is een gouden draad die ons door het doolhof van onze eigen psyche leidt en ook door de vermakelijkheden van de wereld.

Verlangen brengt ons terug naar God, brengt de minnaar weer naar de armen in de Geliefde. Dit is het oeroude pad van de mysticus, van hen die voorbestemd zijn om de reis naar de ver gelegen kusten van de liefde te maken. Waarom we geroepen worden naar deze zoektocht is altijd een mysterie, want de wegen van het hart kunnen niet door het denken begrepen worden. Liefde trekt ons terug naar liefde, en verlangen is het vuur dat ons zuivert. Soefi’s kennen de geheimen van de liefde, hoe de liefde ons meeneemt en ons transformeert. Zij zijn de mensen van liefde die de mysteriën van de goddelijke liefde levendig gehouden hebben, de mysteriën van wat in de diepten van de mens verborgen is.

Sinds het begin der tijden, héél lang voordat zij Soefi’s genoemd werden, hebben de mensen van liefde deze wijsheid voor de mensheid gedragen. Soefisme is de oeroude wijsheid van liefde, een wijsheid die zo vrij is als de stralen van de zon. Soefi’s behoren alleen de liefde toe, en zijn in hun kern vrij van verdichting, van de uiterlijke vorm. Precies zoals de liefde geen vorm heeft, is Soefisme “Waarheid zonder vorm.” In verschillende tijden verschijnt Soefisme in verschillende uiterlijke vormen, in overeenstemming met de behoefte van de tijd en de plaats en de mensen. Maar onder de kleren van de mysticus is alleen de eenheid van liefde, een eenheid die niet beperkt of verdicht kan worden.

Het hart heeft vele geheimen, en zijn grootste mysterie is hoe het de wonderen van God kan bevatten. Het hart is de ontmoetingsplaats van minnaar en Geliefde, de plaats waar de minnaar opgaat in de liefde. Zij die in de arena van de liefde worden getrokken, van een liefde die de geur draagt van wat Echt is, kunnen van de Soefi’s leren. Zij kunnen in de voetstappen treden van deze pelgrims van het hart, deze groep minnaars die het zoete, dat vóór honing of bij bestond, geproefd hebben. Soefi’s vertellen ons over deze reis, en hun kaarten geven de fasen van de reis aan. Hun wijsheid over liefde leeft en behoort hen toe die gewekt zijn door liefde en hun weg terug naar de Geliefde moeten vinden.