Liefde is een vuur [6]

~Llewellyn Vaughan-Lee 

Als mysticus branden we met een vuur van goddelijke liefde dat Hij heeft aangestoken in ons hart. Hij roept ons tot Zich en we antwoorden, keren ons af van de wereld, keren ons af van ons ego, naar het diepere mysterie, verborgen in het hart. En we maken deze reis, deze offerande, omdat het Zijn wil is, omdat Hij in ons hart heeft gekeken.

Iemand kwam bij Râbi’a en vroeg, “ik heb vele zonden begaan; als ik mij berouwvol naar God wend, zal Hij zich met erbarmen tot mij wenden?” ”Nee” antwoordde zij, ”eerst moet Hij naar jou kijken, dan wend jij je tot Hem.”

Wij identificeren ons zo gemakkelijk alleen met onze eigen pogingen en onze eigen wil, dat wij de oorspronkelijke waarheid van Zijn behoefte aan ons vergeten hebben, Zijn liefde voor ons: dat Hij ons terug leidt naar Hem omdat Hij dat wil. Daarom nu hecht de Soefi zo veel waarde aan overgeven, en Islam betekent “overgeven.”

De mysticus loopt een pad van overgave, geeft zijn wil op, zijn eigen zelf aan de mysteriën van liefde, aangetrokken op deze reis door de kracht van Zijn liefde voor ons die Hij gewekt heeft in ons hart. De vooraanstaande Soefi uit de negende eeuw, Bâyezîd Bistâmî, realiseerde deze waarheid zo:

In het begin vergiste ik mij in vier aspecten. Ik was bezig me God te herinneren, Hem te kennen, Hem lief te hebben en Hem te zoeken. Toen ik aan het einde kwam zag ik dat Hij zich mij herinnerde vóór ik mij Hem herinnerde, dat Zijn kennis over mij vooraf was gegaan aan mijn kennis over Hem, dat Zijn liefde voor mij bestond vóór mijn liefde voor Hem en Hij mij zocht vóór ik Hem zocht. 

Zijn liefde voor ons is de fundamentele kern van ons bestaan en van onze spirituele zoektocht. Het hele Soefisme kan samengevat worden in het gezegde uit de Koran, “Hij heeft hen lief en zij hebben Hem lief.” (Soera 5:59).

In het hart weet de minnaar dat dit de essentie van haar relatie met God is: Zijn liefde voor ons wekt onze liefde voor Hem, Zijn liefde trekt ons weer tot Hem. Het hele pad bestaat uit dit drama van liefde, in ons hart bepaald, en tot uitdrukking gebracht in ons hele leven.