De melodie van het gras

Ontdek de melodie van het gras. Het is het heilige ritme van het Leven. Kijk en durf. Onverborgen, midden in de openheid. Alles losgelaten. Ik voel de melodie van wat er is. De melodie van de bergen en het vlakke land. De melodie van mensen, van hun pijn en vreugde. Je hoeft alleen maar te kijken van binnen uit, te luisteren met je hart. Als je dat doet, wordt je een nieuw mens, ontvankelijk voor het Goede, Schone en Ware.

Maar waarom zie ik de melodie meestal niet. Waarom ben ik doof en blind? Werkelijk, ik leef in gevangenschap, weggegaan van de originele stroom van het zijn. Altijd maar grijpen. Geen spontaniteit. Geen natuurlijke intelligentie.

Stop, neem een pauze. Ik vraag de moed om voorbij te gaan aan mijn diepgewortelde conditioneringen. Het betreft een betrokkenheid met de wijsheid.

Voel de aanwezigheid. Totaal gericht op de Ene. Blijf vertrouwen, verbonden zijn in vreugde aan de Intimiteit. Dan maakt het Goede je ervaring zacht, versiert het Schone je leven en ordent het Ware je inzichten.

Onuitsprekelijk en volkomen helder.

~K