Eenvoud

Geen beloning meer
Toetsing van getrouwheid
Werkelijk zonder waarom

Rijpingsproces
Een stevig vat zijn
Geen object van kennis
Schouwen door eenwording

Openbreken
Laten wat er is
Niks toevoegen
Niets weghalen

Één-puntigheid
Verstilling
Eenvoud
In veelheid
Stil zijn

Non-meditatie
Meestromen
Één smaak
‘Ik ben’
Leven

~K