Voorbij de sluiers

De kosmos is doordrenkt met sluiers. Sluiers van ego, sluiers van licht. Sluiers van kennis, sluiers van het oneindige. Sluiers zijn meestal dik als we door illusies bedolven worden. Sluiers kunnen doorschijnend zijn als we de Ene om hulp vragen. Voorbij sluiers kijken, in overgave, is een ervaring van genade. Besef dat de sluiers iets wonderbaarlijks bedekken. Wees aanwezig, stil en open en ervaar het stralende wonder en de ondoorgrondelijke schoonheid die via sluiers zichtbaar worden.

Het gelaat van de levende heelheid is een sluier, verborgen en ontvouwend, zodat wij kunnen onderscheiden en zien. Tegelijkertijd geeft de sluier van ego ons bescherming. Als we in een keer de sluier zouden doorbreken, zal het licht van de oorsprong ons verblinden. Het vraagt stap voor stap om tot overgave te komen om in de stilte het zinderende licht van de levende stroom van zijn doorstraalt te worden. Op deze wijze is de sluier van ego eigenlijk hetzelfde als de goddelijke sluier. Een mysterieuze paradox.

Door onze egocentrische houding zien we dat niet. We leven in een bewustzijnsvernauwing van lijden. De sluier van ego is zodoende een vorm van zelfbedrog geworden. We luisteren niet naar de innerlijke stem die ons oproept door de sluier heen te gaan. We zijn arrogant en vergeetachtig geworden, ronddwalend op zoek naar geluk maar ondertussen snijdt onrustig de pijn van het afgekeerd zijn in onze huid.

Luister naar de tekst van de Soefi Meester Ibn ‘Arabi:

“The servant’s veil is from himself, but he knows not that his wujud (divine being) is the same as the veil. O my people, listen to my words and attain what He has said in the Mother of the Book: The word we ask for help [1:4] has made us manifest, but my acts and entity dwell in loss. We wander aimlessly, in every wasteland, we stand waiting at every gate.” [Al-Futuhat al-Makkiyya. IV 43.18]

Ronddwalend, ben ik overgeleverd aan gedachten, gevoelens en wilsimpulsen. Helemaal geïdentificeerd. Wij scheppen de illusie dat we vrij en autonoom zijn. Ondertussen leven we innerlijk in gehechtheid en worden we volledig beïnvloed door de automatische stroom van denken/voelen/willen.

Hoe uit deze maalstroom te ontsnappen? Hoe door de sluier van illusie heen te breken?

In de boeddhistische Hart Soetra wordt opgeroepen om voorbij te gaan aan de bewustzijnsvernauwing en gehechtheid:

‘OM GATE GATE PARAGATE PARASAMGATE BODHI SVAHA’
'Gegaan, gegaan, voorbij gegaan, volledig voorbij gegaan - ontwaakte geest, zo zij het'.

Ga voorbij aan de zuigkracht van gedachten, gevoelens en wilsimpulsen, en blijf er aan voorbij gaan. De zuigkracht is enorm. Steeds weer commentaar, de babbelbox in mijn hoofd gaat constant te keer.

Wees aanwezig, stil en open zodat de muur van de duisternis oplost en het heldere licht te voorschijn komt. Ga naar de andere oever, de oever van ruimte, inzicht en liefde, niet meer conceptueel alles invullen maar echt ervaren, totaal voorbij je eigen script.

Verblijven in ruimte en leegte, stil zijn, leeg van fixaties, leeg van barrières, voorbij gaan aan jezelf, voorbij de tijd, zelfs voorbij gaan aan het voorbij gaan, in vrijheid het volle leven ontvangen en verwelkomen, zoals het volle leven is.

~Kees Voorhoeve