Waarheid

Taalkundige corruptie
Wat ik zeg stolt
Alleen maar letterlijk denken
Zoals het er staat
Maar wat staat er eigenlijk?

De giftige kracht van de dualiteit
Boze geesten vallen aan
Onwaarheid wordt ingeprent

Bevrijd worden uit deze corruptie
Hoe doe je dat?

Koel en ik-loos
Zonder fascinatie
Aangeraakt
Opgericht

In vuur en vlam
Gekust
Verwelkomen
Onbevangen zijn

Alles in het licht
De waarheid is de maat
Boze geesten komen tot rust

De weg van het mystieke hart
Verberg jezelf
Laat vallen
Op de bodem

Niet willen, niet weten, niet hebben
Dan spreekt de waarheid vanzelf

~K