Archief Boeken

Boekentips

Overlevingskunst
Christa Anbeek

Op jonge leeftijd verliest filosofe Christa Anbeek in korte tijd haar ouders en broer. Met haar vele vragen over de dood komt zij uit bij het boeddhisme. Als jaren later haar partner plotseling overlijdt, wordt haar leven opnieuw door elkaar geschud. Oude antwoorden voldoen niet meer.
Overlevingskunst is het verslag van Anbeeks nieuwe zoektocht naar de diepere zin van dood en leven. Ze gaat te rade bij hedendaagse denkers en schrijvers – onder andere Joep Dohmen, Wilhelm Schmid, Patricia de Martelaere, Kristien Hemmerechts, Anna Enquist, Pim van Lommel, Rutger Kopland en Thich Nhat Hanh. Is er een houding van levenskunst te vinden als je geliefde sterft, of is het puur een kwestie van overleven?
Luister en zie Recensie

Burnt Books:
Rabbi Nachman of Bratslav and Franz Kafka
Rodger Kamenetz

Rodger Kamenetz, acclaimed author of The Jew in the Lotus, has long been fascinated by the mystical tales of the Hasidic master Rabbi Nachman of Bratslav. And for many years he has taught a course in Prague on Franz Kafka. The more he thought about their lives and writings, the more aware he became of unexpected connections between them. Kafka was a secular artist fascinated by Jewish mysticism, and Rabbi Nachman was a religious mystic who used storytelling to reach out to secular Jews. Both men died close to age forty of tuberculosis. Both invented new forms of storytelling that explore the search for meaning in an illogical, unjust world. Both gained prominence with the posthumous publication of their writing. And both left strict instructions at the end of their lives that their unpublished books be burnt.

Naaktheden
Giorgio Agamben

In korte literair-filosofische schetsen brengt Giorgio Agamben rond het beeld van het naakte menselijk lichaam de meest urgente en actuele thema’s van zijn werk bijeen: de verbondenheid tussen feest en boulimie; de verborgen theologische implicaties van naaktheid; het glorieuze lichaam van de gelukzaligen, die maag en geslachtsorganen hebben, en zich toch niet voeden en niet de liefde bedrijven; en de nieuwe vorm van onpersoonlijke identiteit die door biometrische apparatuur op mensen wordt gedrukt. Deze lijnen komen samen in het begrip ‘onwerkzaamheid’.
Zie ook interessante studie: Wat rest de mens? Over Agambens naakte leven van de homo sacer.

ENOUGH!
A Buddhist Approach to Finding Release from Addictive Patterns
Chönyi Taylor

Enough! is a hands-on guide to help put an end to the patterns that sabotage the potential for a true and satisfying happiness. All of us are caught up in addictions—big or small. Enough! presents a practical path that releases us from the grip of negative habits and addictions that block a full and meaningful life.
We can learn how to undo our habits and addictions, but to do this we have to first find their triggers. With the right techniques we can disarm them and learn more effective ways for dealing with the pain that so often underlies our problem-causing behaviors. Without the support of effective methods we are likely to return to our addictions when pain and painful issues arise. Chönyi Taylor helps us break through that cycle, reconnect with ourselves and others, and feel more centered in our spiritual awareness. Lees verder

Work, Sex, Money
Real Life on the Path of Mindfulness
Chogyam Trungpa

 Each day we deal with the challenges of ordinary life: a series of mundane experiences that could be summarized by the title of this book, Work, Sex, Money. We all hope that these aspects of our life will be a source of fulfillment and pleasure, and they often are. Yet they are also always sources of problems for which we seek practical advice and solutions. The best prescription, according to Chögyam Trungpa, is a dose of reality and also a dose of respect for ourselves and our world. His profound teachings on work, sex, and money celebrate the sacredness of life and our ability to cope with its twists and turns with dignity, humor, and even joy.  Lees verder

Rumi's Mystical Design
Reading the Mathnawi, Book One
Seyed Ghahreman Safavi and Simon Weightman

This landmark book reveals the structure of Rumī’s thirteenth-century classic, the Mathnawī. A beloved collection of 25,000 picturesque, alliterative verses full of anecdotes and parables on what appear to be loosely connected themes, the Mathnawī presents itself as spontaneous and unplanned. However, as Seyed Ghahreman Safavi and Simon Weightman demonstrate, the work has a sophisticated design that deliberately hides the spiritual so that readers, as seekers, have to find it for themselves—it is not only about spiritual training, it is spiritual training. Along with a full synoptic reading of the whole of Book One, the authors provide material on Rumī’s life, his religious position, and his literary antecedents. Safavi and Weightman have provided readers, students, and scholars with a valuable resource: the guide that they wished they had had prior to their own reading of this great spiritual classic. Lees verder

Belangstelling in verveling
Xavier Vanmechelen
Uit Verveling / Awee Prins
Hele boek online: Uit Verveling

Verveling wekt belangstelling. Het succes van Awee Prins’ Uit verveling toont dit aan. Zelf zegt de auteur over dit succes: ‘Dat is het bewijs dat het boek gaat over een verschijnsel waar heel veel mensen aan lijden.’ Zo kan ook de centrale stelling van het boek samengevat worden: diepe verveling is de grondstemming van de hedendaagse westerse samenleving. Prins laat zich in de uiteenzetting van deze stelling leiden door het verlokkende denken van Martin Heidegger. Hiermee is meteen ook de ambiguïteit aangegeven die vanaf het begin in dit lijvige, maar vlot geschreven boek sluipt. Uit verveling kondigt zich aan als ‘een studie gewijd aan verveling’, maar tegelijk is ‘deze studie een uitwerking en bewerking van het denken van Martin Heidegger’. Lees verder

Rebel Buddha
Dzogchen Ponlop

There’s a rebel within you. It’s the part of you that already knows how to break free of fear and unhappiness. This rebel is the voice of your own awakened mind. It’s your rebel buddha—the sharp, clear intelligence that resists the status quo. It wakes you up from the sleepy acceptance of your day-to-day reality and shows you the power of your enlightened nature. It’s the vibrant, insightful energy that compels you to seek the truth.
Zie ook Nederlandse versie

De moed tot het onmogelijke
Kierkegaard en zen
Ton Lathouwers, Jan Bor, Luce Ramaker

Kierkegaard wordt gewoonlijk als een christelijk denker gezien. Als zodanig heeft hij grote invloed uitgeoefend op het theologische denken van de afgelopen eeuw. Maar Kierkegaard heeft in zijn wijsgerige werken inzichten ontwikkeld die ook zo uit de mond van een zenmeester zouden kunnen rollen. Je kunt ze dus door een boeddhistische bril lezen. Dat is wat de auteurs van deze bundel doen. Ze laten in hun drieluik de inderdaad frappante overeenkomsten zien tussen de literatuur van het ch’an- of zenboeddhisme en Kierkegaards beschouwingen. Zie Asoka

Over de liefde
Willigis Jäger

Over de liefde is en wordt nog steeds veel geschreven. Dit boek is niet bedoeld als een verhandeling over de persoonlijke liefde en ook niet als een boek dat advies geeft over hoe je zou kunnen liefhebben. Het doet veeleer een poging een vorm van verbondenheid ter sprake te brengen die het ‘ik houd van jou’ en ‘jij houdt van mij’ ver overstijgt. Het verwijst naar het niveau waarop we één-zijn met alles en iedereen, het niveau waarop we voorbij gaan aan onze vaak al te menselijke kijk op de wereld en onszelf.
Over de liefde richt de blik op deze ‘verborgen’ werkelijkheid en nodigt ons uit in verbinding te komen met de basis van ons bestaan. Daar wordt het ik niet meer beleefd als gescheiden van anderen, maar als een golf die één is met de grote oceaan. Op dit niveau kan niemand van de liefde verstoken blijven. Het is het niveau van de mystieke verbondenheid, de ervaring van de eenheid van al het zijn. Zie Asoka

Filosofische temperamenten
Van Plato tot Foucault
Peter Sloterdijk

In dit fraaie miniatuur schrijft Peter Sloterdijk zijn eigen filosofiegeschiedenis in korte, briljante tableaus. Een zeer toegankelijk boekje voor alle liefhebbers van het werk van Peter Sloterdijk en voor degenen die dat (nog) niet zijn. Van Plato tot Foucault brengt Sloterdijk het leven van negentien denkers en de inhoud van hun werken op onverwachte en soms humoristische wijze met elkaar in verband. Daarbij presenteert hij deze denkers niet uitsluitend als leveranciers van ideeën en analyses, zoals gewoonlijk in historische overzichten van de filosofie gebeurt. Sloterdijk tracht de denkers in hun temperament te treffen: in de urgente problemen die ze aan de orde willen stellen, in de heftige conflicten die ze soms aangingen, en in de persoonlijke emoties die hun stijl van schrijven bijzonder maken. Zie Uitgeverij Boom

Tja, wat zal ik zeggen
Elizabeth Johnston Taylor, Peterjan van der Wal, Janco Wijngaard

Eindelijk een professionele handreiking voor het omgaan met spiritualiteit in de zorg. ‘Waarom moet mij dit overkomen?’ ‘Waarom leef ik nog, ik ben anderen alleen maar tot last…’ ‘Ik ken hier niemand, ik voel me zo eenzaam.’ Bij dit soort vragen en verzuchtingen sta je als zorgverlener vaak met de mond vol tanden. Mensen zoeken naar de zin van wat hen overkomt. Dit boek helpt zorgverleners op een goede manier daarop te reageren. Wanneer zorgverleners met hun cliënten zoeken naar antwoorden, dan zijn beiden daarmee geholpen. Aandacht voor spiritualiteit bevordert de gezondheid en doet je bewuster leven. Tja, wat zal ik zeggen… is een heel praktisch boek. Het brengt kennis uit de psychologie en psychiatrie, de geestelijke verzorging en de verpleegkunde samen. De lezer leert de theorie direct in praktijk te brengen, dankzij de vele voorbeelden en oefeningen. Zie Berneboek.com

Frithjof Schuon and the Perennial Philosophy
Harry Oldmeadow

This is the first comprehensive study of the intellectual and spiritual message of world-renowned philosopher Frithjof Schuon (1907-1998), the foremost spokesman of the “Perennialist” or “Traditionalist” school of comparative religious thought. Intended primarily as an introductory guide to Schuon’s writings, Harry Oldmeadow’s book focuses on Schuon’s exposition of metaphysics and the “transcendent unity of religions,” his presentation of the religious traditions of East and West (including the spiritual heritage of the American Indians), his criticism of the modern world, and his views on sacred art and beauty. Also included is an overview of Schuon's paintings and poetry, as well as his insights on prayer and virtue in the spiritual life. This ground-breaking work provides the general reader with a coherent and systematic account of the Perennial Philosophy and covers all aspects of Schuon’s work.  Zie meer

Anti-Oedipus
Kapitalisme en schizofrenie I
Gilles Deleuze & Félix Guattari

Anti-Oedipus is het eerste deel van Deleuzes en Guattari's politiek-filosofische hoofdwerk in twee delen 'Kapitalisme en Schizofrenie'. Dertig jaar na zijn verschijnen heeft het nog niets van zijn politieke en filosofische betekenis verloren, integendeel: in tijden van globaal kapitaal, algemene verrechtsing en woekerend neo-obscurantisme lijkt het actueler en dringender dan ooit.
Verlangmachines
Het functioneert overal, nu eens zonder, dan weer met onderbrekingen. Het ademt, het loopt heet, het eet. Het schijt, het neukt. Wat een vergissing om te zijn gaan spreken over het het — das Es, le ça, the id. Overal zijn het machines, en dat is vooral geen metafoor: machines van machines, met hun koppelingen, hun connecties. Een orgaanmachine wordt op een bronmachine aangesloten: de ene zendt een flux uit, die door de andere wordt afgebroken. De borst is een machine die melk produceert en de mond een machine die daaraan wordt gekoppeld. De mond van de anorecticus aarzelt tussen een eetmachine, een anale machine, een spreekmachine, een ademmachine (asthma-aanval). Zo zijn we allemaal knutselaars, ieder zijn machientjes. Voor elke orgaanmachine een energiemachine, altijd maar fluxen en afbrekingen. President Schreber heeft hemelstralen in zijn gat. Zonne-anus. En reken maar dat het werkt: president Schreber voelt iets, produceert iets en kan er de theorie van maken. Iets wordt geproduceerd: machine-effecten, geen metaforen. Anti-Oedipus en Lees verder

Realizing Genjokoan
The Key to Dogen’s Shobogenzo
Shohaku Okumura

Dogen, the thirteenth-century Zen master who founded the Japanese Soto school of Zen, is renowned as one the world's most remarkable religious geniuses. His works are both richly poetic and deeply insightful and philosophical, pointing to the endless depths of Zen exploration. And almost precisely because of these facts, Dogen is often difficult for readers to understand and fully appreciate.
Realizing Genjokoan is a comprehensive introduction to the teachings and approach of this great thinker, taking us on a thorough guided tour of the most important essay-Genjokoan-in Dogen's seminal work, the Shobogenzo. Indeed, the Genjokoan is regarded as the pinnacle of Dogen's writings, encompassing and encapsulating the essence of all the rest of his work.
Zie:  Wisdom Publications

Geen meester, geen leerling
Gesprekken over het hart van meditatie
Nico Tydeman en Maarten Houtman

In de nadagen van meditatiecentrum ‘De Kosmos’ in Amsterdam nodigde Maarten Houtman, zenleraar en nestor van de Nederlandse zenbeweging, zijn collega Nico Tydeman uit om gesprekken te voeren over hun beider passie: de zenmeditatie. Ondanks de verschillen werkten ze vanuit dezelfde inspiratie, en bovendien waren ze oude vrienden. Uiteindelijk werden in totaal twintig gesprekken gevoerd, die zich uitstrekten over de periode maart 1989 tot mei 1995. Op Maarten’s voorstel kregen deze de werktitel Lekepraat mee.
Al lezend zult u gewaarworden dat deze ‘lekepraat’ in zijn veelomvattende beweging niet alleen heel verhelderend is voor de zenbeoefenaar, maar – meer dan dat – raakt aan de essentie van ons bestaan. Zie Uitgeverij Asoka

The Burning Bush
On the Orthodox Veneration of the Mother of God
Sergius Bulgakov

In The Burning Bush — the first component of his "minor theological trilogy" — the great Russian Orthodox theologian Sergius Bulgakov explores the place of Mary the Mother of God in Orthodox theology and devotional practice, in the process critiquing certain aspects of Roman Catholic Mariology. Drawing heavily on the Orthodox Church's liturgical texts and iconography and on his own developing Sophiology, Bulgakov offers a rich explanation of the unique, mysterious role played by the Mother of God as the realization of the human capacity for divinization.

Een robuuste kerk
Christelijke ethiek voor een postchristelijke samenleving
Stanley Hauerwas

De spraakmakendste theoloog in het Engelse taalgebied? Dat is Stanley Hauerwas. Zijn eigenzinnige essays, zijn tintelende proza, zijn radicale ideeën – ze roepen evenveel bewondering als kritiek op. Niet iedereen zit te wachten op Hauerwas’ boodschap dat de kerk in het Westen haar oor te veel heeft laten hangen naar staat en samenleving. Ook is niet iedereen enthousiast over zijn remedie: opnieuw doordenken, in gesprek met de klassieken, wat de navolging van Christus betekent voor carrière, relaties, ziekte, diaconie of politiek. Maar wie op zoek is naar een authentieke en aanstekelijke christelijke levensstijl, kan bij Hauerwas veel inspiratie opdoen. Ook wie zich afvraagt hoe de kerk er na het ‘christendom’ kan uitzien, vindt bij Hauerwas heel wat suggesties. Dit boek biedt de eerste Nederlandstalige selectie uit Hauerwas’ oeuvre. Zie: Boekencentrum

Dus ik ben
Zoektocht naar identiteit
Stine Jensen en Rob Wijnberg

We gaan er als vanzelfsprekend van uit dat ieder van ons een identiteit heeft, maar als ons op de man of vrouw af wordt gevraagd wie we dan wel zijn, weten we het opeens niet meer zo goed. We noemen onze naam, maar wat zegt die eigenlijk? We vertellen ons beroep, maar is dat wel zo relevant? We beginnen over onze afkomst, maar doet die er nog toe? Onze identiteit lijkt te bestaan, maar vervluchtigt in een wereld waarin iedereen op internet een nickname heeft, een jobhopper is of een wereldburger wil zijn. Dus wordt het tijd voor grondige overpeinzingen - van jonge filosofen als Stine Jensen en Rob Wijnberg. We ontlenen ons ‘ik' aan allerlei heel concrete dingen: aan ons lichaam, onze liefdes, ons lijden, ons verleden, ons seksuele leven, onze behoefte aan erkenning en de groep waartoe we behoren. En aan grote denkers die de mens geprobeerd hebben te definiëren.
Jensen en Wijnberg blikken terug op die geschiedenis en voegen er hun eigentijdse visie aan toe. Met Dus ik ben leveren ze een beeld van onze identiteit waarmee we waarlijk voort kunnen. Zie Website

A COMPLETE GUIDE TO THE BUDDHIST PATH
Khenchen Konchog Gyaltshen

Buddhist teachings provide numerous methods for bringing greater meaning and happiness into our lives and into our relationships with others. In A Complete Guide to the Buddhist Path Khenchen Konchog Gyaltshen Rinpoche reveals these methods in direct, vibrant, and down-to-earth language.
At the core of this work lies The Jewel Treasury of Advice, a text composed by Drikung Bhande Dharmaradza (1704-1754), the reincarnation of Drikung Dharmakirti. Khenchen Rinpoche interprets these ancient teachings with compassion, humor, and a keen awareness for their relevance in contemporary Western life. Those who sincerely want to study and practice the Buddha's teachings will find this an indispensable guide.
"I am delighted to know that Khenchen Konchog Gyaltshen has written A Complete Guide to the Buddhist Path. Because it is written in a manner that is easy to understand, it will reach far and wide. This book contains the complete teachings of Buddhism, from the very basic up to the very profound trainings of the Mahayana and Vajrayana systems, including the Six Yogas of Naropa.... The practice of all these teachings, step-by-step, will lead us one day to bear the fruit of complete enlightenment. I therefore thank Khenchen Rinpoche and welcome his light of commentary to illuminate the teachings of our great Lamas, making them available to all." Zie: Snow Lion

Actuele filosofie, een dispuut
Alain Badiou & Slavoj Zizek

In dit boek gaan twee controversiële denkers met elkaar in discussie over een even tijdloze als prangende kwestie: moeten filosofen op de actualiteit inspelen en zich uitdrukkelijk mengen in het wereldgebeuren?
Niets minder dan de filosofie zelf staat hier op het spel, want volgens Badiou heeft deze slechts bestaansrecht voor zover ze van deze bemoeienis en dit engagement blijk geeft en niet verstart tot een louter academische discipline. Filosofie is vreemd en nieuw, en toch spreekt ze in naam van iedereen, zoals Badiou laat zien met zijn theorie van de universaliteit, die hij als een soort resumé van zijn gehele wijsgerige project beschouwt.
Ook Žižek is van oordeel dat een filosoof de taak heeft om 'actueel' te zijn, om daadwerkelijk in te grijpen, maar dan op een andere manier dan men zou verwachten. In de strijdvragen van de tijd waarin hij leeft kan de filosoof geen echte oriëntatie bieden, niet richtinggevend zijn, maar slechts aantonen dat die vragen zelf meestal niet goed geformuleerd zijn. Waar het om gaat is dat we het begrippenkader en de termen van deze debatten veranderen en niet schromen om de filosofie daarin te laten figureren als abnormaliteit en exces.
In al zijn beknoptheid vormt dit boekje een prikkelende uitnodiging tot actueel filosoferen en tegelijkertijd een hoogst toegankelijke inleiding tot het denken van twee van de meest spraakmakende èn omstreden denkers van onze tijd. De tijd lijkt voorbij dat het filosofen vergund is om aan de tafel van de macht aan te schuiven. Maar zijn filosofen nog wel bij machte om opiniërend naar buiten te treden en richting te geven aan het politiek en maatschappelijk debat? Een 'dispuut' tussen gelijkgestemden. Bron: Felix en Sofie

Zegezangen van Hermes' Gnosis
George R.S. Mead

In 'Zegezangen van Hermes’ Gnosis' publiceert de Rozekruis Pers het eerste deel van de serie Echo’s uit de Gnosis. Voor het eerst sinds 100 jaar verschijnt hiermee in het Nederlandse taalgebied het geïnspireerde werk van G.R.S. Mead, de persoonlijk secretaris van H.P. Blavatsky. Op lichte en toegankelijke wijze, maar niet minder diepgaand, introduceerde Mead enkele geschriften uit de gnostieke literatuur van het begin van onze jaartelling. George Mead was niet alleen in oosterse filosofie geïnteresseerd. Van meet af aan verdiepte hij zich in de authentieke esoterische bronnen uit het Westen. Tussen 1906 en 1908 gaf hij elf deeltjes uit in een serie, die hij Echo’s uit de Gnosis noemde. Hij wilde "een wereld van heel verheven gedachten en zuiverheid van gevoel, ontstaan uit de toewijding en het denken van één van de vele theosofische broederschappen uit de oude wereld" weer toegankelijk maken voor hen, die geen directe toegang hadden tot deze bronnen. Deze boekjes dienden derhalve als inleiding tot het bestuderen van verdere literatuur over dit onderwerp – maar het zijn in feite standaardwerken geworden. Tijdens het Renova-symposion ‘Stemmen van de Stilte’ op 28 november 2009 presenteert de Rozekruis Pers het eerste deel in deze serie, waarin G.R.S. Mead de oorspronkelijke teksten vertaalt, becommentarieert en toelicht. Eraan toegevoegd vind de lezer een levensbeschrijving van de schrijver en enkele bijlagen gewijd aan zijn werk.
Zie Uitgeverij Rozekruis Pers

Over vergeving en verzoening
Benoît Standaert

Monnik Benoît Standaert geeft een antwoord op fundamentele vragen. Benoît Standaert gaat in dit boek op zoek naar een antwoord op vragen zoals 'Hoe vergeven?', 'Hoe komen tot verzoening?' 'Hoe elkaar weer eerlijk en open in het gelaat zien?'. Benoît Standaert schreef ook dit nieuwe boek in de oudste tradities van wijsheid, verzameld bij de grote monastieke auteurs, bij joden en christenen, moslims en boeddhisten. Het resultaat is een boek vol kennis, ervaring en fijne humor. Naar aanleiding van de nominatie van Spiritualiteit als levenskunst schreef de jury van de Tweejaarlijkse Prijs van het Religieuze Boek: 'Een schat aan eruditie die de lezer blijvend inspireert of minstens overtuigt van het bestaan van een allesbehalve doodse of gesloten rooms-katholieke geloofstraditie.' Zie Terra Lannoo

Het christendom
Wezen, geschiedenis en toekomst
Hans Küng

Dit is geen objectieve geschiedschrijving, noch een theologische verhandeling over de christelijke leer. De theoloog Hans Küng schreef dit boek om te begrijpen hoe en waarom het christendom geworden is wat het vandaag de dag is. Dit met het oog op de vraag, hoe deze religie eruit zou moeten zien. Want van één ding is Küng overtuigd: om te overleven moet de christenheid christelijker worden. In de balans die hij opmaakt, beschouwt hij deze wereldreligie in al haar varianten: oosterse orthodoxie, rooms-katholicisme, anglicanisme en protestantisme. Hans Küng schreef speciaal voor deze Nederlandse editie een voorwoord. Uitgeverij Ten Have

Fenomenologie van de waarneming
Maurice Merleau-Ponty

Dit boek uit 1945 is het hoofdwerk van de filosoof die de fenomenologie op een heel nieuw spoor heeft gezet, Merleau-Ponty. Het is een klassiek en tijdloos werk, dat het denken over lichaam en geest tot op de dag van vandaag blijft bepalen.
Merleau-Ponty stelt in zijn boek de vraag wat waarneming precies is. Hij bekritiseert theorieën van waarneming die een te rigide scheiding maken tussen subject en object, tussen de waarnemende mens en de waar te nemen werkelijkheid. Waarneming − en eigenlijk alle vormen van perceptie: voelen, tasten, horen − is lichamelijk. Ik ‘leef’ mijn lichaam en ben lichamelijk bij de dingen in de wereld: beide zijn op die manier op elkaar betrokken. In Fenomenologie van de waarneming wordt deze innige relatie tussen lichaam en wereld op subtiele en spannende wijze nader onderzocht en onderbouwd. Merleau-Ponty heeft bovendien veel oog voor de gevolgen ervan voor onze vrijheid, seksualiteit en sterfelijkheid. Zie Uitgeverij Boom

Het beginsel van grond
Martin Heidegger

Een prachtig geschreven, kritische beschouwing over een grondbeginsel van de logica – en daarmee van de moderne tijd. Een fundamentele, meeslepende tekst van een van de invloedrijkste filosofen uit de vorige eeuw. Het beginsel van toereikende grond is een pijler van de logica. Het houdt in dat niets zonder reden bestaat, dat alle dingen een beredeneerbare ‘grond’ hebben. Maar Het beginsel van grond is bepaald geen specialistische verhandeling. Heidegger haalt als het ware de bodem onder deze grond weg, en daarmee onder onze hele cultuur, die volgens hem in de greep is van het streven naar vaste grond. Want waarom zou alles een grond moeten hebben? Heidegger leidt de lezer door de geschiedenis van dit begrip, dat vanaf de Oudheid de filosofen bezighield en in de achttiende eeuw door Leibniz voor het eerst als grondbeginsel voor alle denken is opgesteld. Zie Uitgeverij Boom

Niets cadeau
Een filosofisch essay over de ziel
Gerard Visser

Hoewel Socrates het als de belangrijkste opdracht in het leven van een mens beschouwde de psuchè te leren kennen, is de ziel tegenwoordig uit het wetenschappelijke en het filosofische discours verdwenen. Daar staat tegenover dat de omgangstaal het woord nog onverminderd koestert. Sterker nog, zij duldt geen equivalenten naast uitdrukkingen als ‘iemand op de ziel trappen’ of ‘met je ziel bloot moeten’.
In dit filosofische essay wordt een lans gebroken voor de ziel. Het betoog gaat uit van de hypothese dat de ziel in de Europese filosofie is gestorven aan de illusie van haar kenbaarheid. De auteur gaat vervolgens na hoe in de moderne levensfilosofische en fenomenologische bezinning op het vraagstuk van de individualiteit een spirituele voeling met de ziel terugkeert, die is gebaseerd op de ervaring van haar ondoorgrondelijkheid. De titel van het essay is ontleend aan het gedicht ‘Niets cadeau’ van Wislawa Szymborska, dat de gang van het betoog structureert.

Breng me de neushoorn
En andere zen-koans die je leven zullen veranderen
John Tarrant

Koans zijn spirituele hersenkrakers, bedoeld om persoonlijke groei te bevorderen. Ze komen uit de zen-traditie en zijn vaak al eeuwen oud. Soms zijn het korte zinnen, maar ze kunnen ook uit dialogen of anekdotes bestaan, meestal tussen een zenmeester en zijn leerling. De titel slaat op een anekdote waarbij de leerling tegen zijn meester zegt dat de neushoornwaaier kapot is. Wat zal hij doen? 'Breng me dan maar de neushoorn,' is het droge antwoord van zijn meester. Dit geeft het verrassingselement van koans goed weer, door westerlingen ook wel getypeerd als 'thinking out of the box'.
Zie Bol.com

Paulus mysticus
Jo Tigcheler

Soepel geschreven inleiding in de brieven van Paulus, die veel toegankelijker worden als je ze niet leest als theologische verhandelingen maar als mystiek bewogen en spontane reacties op concrete gebeurtenissen.

De apostel Paulus is een omstreden figuur in de kerk. Ten onrechte, zo blijkt uit dit boek. Zijn teksten blijken goed beschouwd lang niet zo star en ondoordringbaar te zijn als ze lijken, en zijn standpunten lang niet zo reactionair. Nieuw Testamineticus Jo Tigcheler bespreekt in een elftal betrekkelijk korte hoofdstukken steeds een aantal Paulusteksten, en laat zien dat daaruit geen starre theoloog spreekt, maar een maatschappelijk betrokken mysticus. Zie Uitgeverij Kok

Het wonder van de taal
Eugen Rosenstock-Huessy

De taalfilosofie van Rosenstock is even eenvoudig als verstrekkend: taal ontstaat als je antwoord moet geven. Daarmee is deze taalfilosofie een actueel appel en geeft ze een fundamentele beschouwing over het spreken van de mens. Zoals elke tekst van Rosenstoch Huessy is ook dit boek met vaart, hartstocht en grote eruditie geschreven. Rudolf Kooiman vertaalde dit werk.
The origin of speech, zo luidt de oorspronkelijke titel van dit boek, met een knipoog naar Darwins The origin of species. De oorsprong van de mens ligt in de taal- en niet alleen ver weg in een geschiedenis van evolutie. Het evenement van de oorsprong van de mens voltrekt zich dagelijks in de taal. Als mensen in impasses een nieuw begin vinden, hebben ze nieuwe woorden en taal voor elkaar nodig. Dat er in een crisis, in een oorlog of revolutie zo'n verlossend woord kan worden gevonden en mensen 'on speaking terms' komen, is een 'wonder'. In dat wonder hebben de taal en de menselijkheid haar oorsprong; altijd al gehad. In 'Het wonder van de taal' nodigt Rosenstock-Huessy de lezer uit, nu klassieke instituten naar de achtergrond treden, actief een nieuwe periode in de geschiedenis te betreden. Bron: Uitgeverij Skandalon

De menselijke conditie
Hannah Arendt

De menselijke conditie is het hoofdwerk van Hannah Arendt. Zij geeft in dit boek een originele analyse van de vita activa van de mens, van de drie fundamentele menselijke activiteiten. In The human condition, oorspronkelijk verschenen in 1958, onderscheidt Hannah Arendt drie activiteiten: arbeiden (verbonden met het biologische proces van het lichaam), werken (verbonden met het niet-natuurlijke deel van het bestaan) en handelen (verbonden met de interactie tussen mensen). Het zijn activiteiten die elk een eigen waarde hebben voor het mens-zijn. Met haar historische analyse van de vita activa geeft Arendt een cultuurkritiek van de moderne tijd die nog altijd tot nadenken stemt. Zie Boom Uitgeverij en meer over Hannah Arendt

Heeft de regen een vader? 
Mediteren over God, mens en de wereld
Jurjen Beumer

Jurjen Beumer beschrijft subtiel en ingetogen hoe Gods aanwezigheid steeds weer oplicht in de geschiedenis van mens en wereld. Het verhaal van God en mensen is altijd nieuw en vol hoop. In Beumers meditaties komt aan het licht hoe de Eeuwige solidair is met de minsten. De teksten laten zich goed lezen als losse overdenkingen vol bezinning, bezieling en diepe gedachten. Samen vormen zij een boeiende zoektocht naar raakvlakken tussen ‘boven en beneden’.
Jurjen Beumer is een kenner van theologie en mystiek. Hij vormt zijn eigen gedachten mede tegen de achtergrond van grote spirituele gidsen uit het verleden, zoals Dag Hammarskjöld en Henri Nouwen. Ook is Beumer medeoprichter van het oecumenisch diaconaal centrum Stem in de Stad in Haarlem. Hij staat dus midden in het maatschappelijk leven. En dat is te merken in zijn teksten: die getuigen van spirituele diepgang én van een praktische, ‘aardse’ instelling.
Zie: Google Books

Rede over de menselijke waardigheid
Pico della Mirandola

De Rede over de menselijke waardigheid ademt de zelfbewuste geest van de Renaissance: het bevrijdend inzicht dat een nieuw tijdperk is aangebroken. De mens, middelpunt van het heelal, is tot de vrijheid geroepen een leven lang beeldhouwer te zijn van zijn eigen lot, om te worden die hij verkiest te zijn. Deze hymne van de verzoening en de menselijke vrije wil klinkt door tot in onze tijd.
In de ambitie om het nobelste van christendom en islam te verenigen met het heilzaamste van heidendom en hellenisme toont zich Pico's tegendraadse wil om de wezenlijke waardigheid van de mens gestalte te geven........Lees meer

Emotioneel bewustzijn
Over psychologisch evenwicht en compassie
De Dalai Lama en Paul Ekman

Wat zegt de wetenschap over het effect van mindfulness? Kan het Boeddhisme leren van wetenschappelijk onderzoek naar mediteren? Kun je compassie voelen voor iemand die jou haat?
Tijdens hun eerste ontmoeting sloeg een vonk over tussen de Dalai Lama, een van 's werelds meest gerespecteerde spirituele leiders, en de psycholoog Paul Ekman, die baanbrekend wetenschappelijk onderzoek heeft verricht op het gebied van emoties. Zij hebben hun gesprek in meerdere sessies voortgezet en een vergelijk gemaakt tussen de boeddhistische en wetenschappelijke manieren van denken over emoties, en de aard en kwaliteit van onze emotionele levens........Lees meer

Het christendom is zo gek nog niet
Dinesh D'Souza

Heeft het christendom gelijk? Kan een intelligent, goed opgeleid mens werkelijk geloven wat de Bijbel zegt? Of hebben atheïsten het bij het rechte eind? Is het christendom door de wetenschap weerlegd, met zijn heilzame pretenties voor joker gezet en als morele gids terecht in diskrediet gebracht? Dinesh D'Souza benadert het christendom met een sceptische blik, maar geeft sceptici van hetzelfde laken een pak.
Het resultaat is een boek dat vraagtekens zet bij de ideeën van twijfelaars én gelovigen, maar er geen twijfel over laat bestaan dat het christendom, alles welbeschouwd, zo gek nog niet is........Lees verder