Dzogchen / Tibetaans Boeddhisme

Dzogchen is een inspirerende, vrijzinnige en ondogmatische stroming binnen het Tibetaans Boeddhisme. In Dzogchen wordt de grondslag van het leven als een heldere, open, verbindende en spontaan vormgevende Levende Ervaring omschreven. Het betreft een eenheid van bezieling-belichaming. De mens kan echter meegezogen worden in de vormen en raakt gehecht, afwezig en onrustig; zodoende zitten we vast in een vicieuze cirkel van Samsara, beheerst door aantrekken, afstoten en verblinden. De Dzogchen Weg is gericht op bevrijding uit de gehechtheid; we leren de zuigkracht te doorbreken en onze ervaring fundamenteel te transformeren in wijsheid en compassie.

In deze lezing, gegeven door Kees Voorhoeve in het Vrijzinnig Centrum Harderwijk, als onderdeel van de lezingencyclus "De Mens als Tempel van de Ziel", wordt deze Dzogchen Weg besproken, waarbij de contouren van een innerlijke tempel zichtbaar worden gemaakt.

Luister:
Dzogchen / ‘Grote Vervolmaking’

Visie 

Grond
De grond is een heldere, open, verbindende en spontaan vormgevende Levende Ervaring of Stroom van Zijn [= Rigpa].

Doel 
Direct ‘naakt’ zien, verblijven in Rigpa, en vanuit de zuivere belichaming van Vajrakaya [Diamanten Tempel / Mystiek Lichaam], wijsheid en compassie uitstralen, voor alle levens wezens, NU!

Attitude
Vertrouwen, motivatie, verwondering, discipline, doorzettingsvermogen/moed, geduld en devotie/dankbaarheid.

Gedrag 
Aan het werk, direct ervaren, nu doen. Bewust zijn van de vier potten.


Pad

Shamatha 
Kalmte. Rusten.  Focus.  Laten.  Stoppen.  Open-zijn
Niet-Doen. Non-distractie. Non-fabricatie. Non-meditatie

Vipassana 
Inzichtmeditatie. Inzien van denken, voelen en willen.
Eerlijke observatie. Confrontatie met blokkades, verklevingen en valkuilen. Acceptatie/Aanvaarding/Humor.
Analytische meditatie. Tonen van betekenissen/grondslagen.
Non-fixatie / Niveau-shift.

Sutrayana 
Tekststudie mbt Dharma
• Vier edele waarheden
• Leegte en Vorm / Niet-zelf
• Afhankelijk ontstaan
• Vergankelijkheid

Ngöndro / Voorbereiding 
Toevlucht. Drie Juwelen
Mantrayana [Om Mani Padme Hum]
Vajrasattva-purificatie
Offer. Mandala-offering
Bodhicitta. Wijsheid en Compassie
Guru-Yoga. Verbinden met de Boeddha

Tantra / Transformatie 
Vajrayana. Initiaties. Weven van Vajra-vorm
Yidam-beoefening / Goden visualisatie
Mengakadé. Geheime instructie
Trekchö. Doorsnijden
Tögal. Direct oversteken. Complete realisatie


Vrucht 

Direct ‘naakt’ zien en de Energie van ‘Rigpa’ uitstralen vanuit de Vajra-vorm.


Download: Schema Dzogchen