Frithjof SchuonLinks:

Frithjof Schuon’s 
life and work

Frithjof Schuon.com

Frithjof Schuon ArchiveTexts by Frithjof Schuon


To be Man is to Know

Keys to the Bible

Religio Perennis

Mystery of the Two Natures

Norms and Paradoxes in Spiritual Alchemy

Sophia Perennis and the theory of evolution and progress

The Three Dimensions of Sufism

Mystery of the Veil


Other Texts:

De innerlijke eenheid der religies
Paul Boersma

Prayer Fashions Man
Frithjof Schuon on the Spiritual Life
James S. Cutsinger

Frithjof Schuon and Prayer 
Reza Shah-Kazemi

A Sage for the Times
The Role and the Oeuvre of Frithjof Schuon
Kenneth Harry Oldmeadow

Melodies from the Beyond
Australian Aboriginal Religion in Schuonian Perspective
Kenneth Harry Oldmeadow


Books:

The Essential Frithjof Schuon


The fullness of God: Frithjof Schuon on Christianity

Frithjof Schuon and the Perennial Philosophy


De innerlijke eenheid der religies

Dit boek werd in 1948 door Frithjof Schuon in het Frans geschreven. In 1976 schreef de auteur zelf een Duitse versie, waarin enkele overbodige passages geschrapt en enkele verhelderingen toegevoegd werden, waardoor het boek een duidelijker structuur kreeg. Mijn vertaling betreft daarom de Duitse versie. Er zijn sinds 1948 vertalingen verschenen in het Engels, Italiaans, Spaans, Grieks, Spaans, Turks en Maleis. Een Portugese vertaling is in voorbereiding.

Eenheid der religies
Het thema van de eenheid van de religies deed zich als vanzelf aan mij voor, toen ik me verdiept had in de Vipassana meditatie en vanaf dat moment bemerkte dat de betekenis van allerlei uitingen van het Christendom naar me toekwamen, die me tevoren ontoegankelijk waren. Dat was voor mij een duidelijke aanwijzing voor de samenhang van de religies: Pas toen ik me had verdiept in het klassieke Boeddhisme, leerde ik de waarde van het Christendom kennen. Ik heb ontdekt dat velen een soortgelijke ervaring hebben meegemaakt.

Schuons visie:
De eenheid van de godsdiensten kan niet op het vlak van de vormen, d.w.z. van de riten, beelden, dogma’s en methodes verwezenlijkt worden, maar uitsluitend op het innerlijke vlak. Dat is de boodschap van Frithjof Schuon. Wil ik dus een islamiet beter begrijpen, dan moet ik dieper in mijn eigen religie doordringen, en is het van weinig nut na te gaan of er misschien enkele gebruiken zijn, die we gemeen hebben. Van wezenlijk belang is het onderscheid tussen exoterische en esoterische religie, dat in elke traditie gevonden wordt.

Exoterie en esoterie
Zijn eerste boek is in veel opzichten een consequente uitwerking van dit onderscheid. Het is niet overbodig Schuon in bescherming te nemen tegen oppervlakkige oordelen. Het genoemde onderscheid is niet bedoeld om een scheidslijn tussen mensen te trekken, en de superioriteit van de ene soort ten opzichte van de andere te bevestigen, maar om de richting aan te geven, waarin de waarheid gezocht moet worden.

Frithjof Schuon
Frithjof Schuon is een van de belangrijkste schrijvers over het thema van de eenheid der godsdiensten, die ooit geleefd hebben. Hoewel hij geen academische functie had, beschikte hij over een ongelooflijk brede kennis. Nog belangrijker is de diepgang van zijn kennis, die in zijn geval te danken is aan een esoterische opleiding bij een Soefi orde (van de Alawiyya tak). Zijn mystieke ervaringen bevestigden voor hem de metafysica, die hij, in tegenstelling tot de beroepsfilosofen, zag als fundamenteler dan alle filosofie. Schuon publiceerde ongeveer dertig boeken, waaronder ook gedichtenbundels en schilderingen.

Zie verder Paul Boersma: De innerlijke eenheid der religies