LEZINGEN

Cursus: De Fases van de Spirituele Weg

Centrum de Zin te Harderwijk

Door Kees Voorhoeve

Over de fases van de spirituele weg aan de hand van teksten uit de Bijbel
zoals Genesis, Exodus, Noah, Hooglied, Ezechiël en Johannes Evangelie

De Bijbel is een duizelingwekkende mystieke tekst waarin de zin van het leven en de spirituele weg op symbolische wijze wordt beschreven. Alles wat in de Bijbel naar voren komt, heeft een diepere betekenis. Hoe kunnen we deze symboliek levend maken? Welke fases van de spirituele weg zijn hierbij te onderscheiden en hoe kunnen we dat toepassen op ons eigen leven?

Aan de hand van teksten uit de Bijbel zoals Genesis, Exodus, Noah en het Hooglied zullen in deze cursus vanuit christelijke en kabbalistische perspectieven, verschillende symbolen en fases besproken worden.

Zeven bijeenkomsten
Introductie lezing : Oktober
Nadere info volgt.


Cursus: Kabbalah en De Fases van de Spirituele Weg

Theosofische Vereniging Arnhem

Docent: Kees Voorhoeve


   
Kabbalah is een inspirerende mystieke stroming binnen de Joods-Christelijke traditie en geeft diepgaande beschouwingen over de kosmos, de mens en de zin van het leven.

In de Kabbalah ontvouwt zich een krachtige levenskunst om te zorgen voor een evenwichtig, vreugdevol en rechtvaardig leven.

Aan de hand van de "Boom des Levens" zullen in zeven bijeenkomsten verschillende aspecten van de Kabbalistische levenskunst verhelderd worden waarbij de fases van de spirituele weg in kaart worden gebracht en concreet worden gemaakt naar ons dagelijkse leven.
 

Start in oktober met een inleidende lezing
Nadere info volgt.