Vrijzinnig Centrum Harderwijk

Lezingen “Interpretatie van Mystieke Teksten”
Over het Hooglied, Exodus en Kabbalah

Naar aanleiding van lezingencyclus in Vrijzinnig Centrum Harderwijk
Door Kees Voorhoeve

Hooglied Hooglied / Deel 2
Exodus Exodus / Deel 2


Boekentips:

Werkwoorden in de Bijbel 
Hun betekenis in godsdienst en cultuur 
P. Schelling

De Bijbel spiritueel 
Bronnen van geestelijk leven in de bijbelse geschriften 
Onder redactie van Frans Maas, Jacques Maas en Klaas Spronk

Woorden en hun betekenis
Dr. C.J. den Heyer / Dr. P. Schelling

Bijbel Theologisch
Hoofdlijnen en thema’s
Klaas Spronk en Archibald L.H.M. van Wieringen (red.)  

Zie verder Bijbel en Zohar
Kabbalah en de Boom des Levens

Naar aanleiding van de lezing in
het Vrijzinnig Centrum Harderwijk,
hier twee schema's over
de Boom des Levens:

Kabbalah en de Boom des Levens
Boom des Levens, Paden en Letters

Zie verder:
Kabbalah Personen en Kabbalah Boeken

Artikel:
En Soph, de grenzeloze Bron van het bestaan

Tip: Rabbi Laitman / Kabbalah Info
Zie verder: Vrijzinnig Centrum Harderwijk en Lezingen Kees Voorhoeve