Onthulling

Onrust. De adem zit hoog.
Al weer bezig met het volgende moment.
Even snel doen. Niet opletten.

Nu stil staan. In gebed. 
De Heilige Naam.
Vibratie van kracht.

Is het innerlijke Licht aan?

Inblazing.
Wakker zijn.
Onthulling. 

Niet meer ik-gericht.
Het lichaam danst in de zon.
De ziel is vrij als een vogel in de levende stroom.
De geest is ondoorgrondelijk tegenwoordig.

Stil staan. Het denken doorzien.
Kijken, zonder oordeel.

Kan ik werkelijk kijken? Wat toont zich?
Directe ervaring. Op een constaterende wijze.
Onthulling van Ruimte, Licht en Vreugde.
De essentie is onzegbaar.
Voelen dat 'ik' er ben.

Nog dieper gaan. Opgetild worden.
Het hart is een heldere spiegel.
Er verschijnt een donker licht.
Eerst droog en verlaten.
Daarna vol verlangen en inzicht.

~Kees Voorhoeve

Earth Gathas

~Thich Nhat Hanh

Gathas help us to practice mindfulness in our daily lives and to look deeply. Reciting these short verses will bring awareness, peace, and joy to the simple activities we may take for granted, like eating a meal, washing our hands, or taking out the garbage. These gathas remind us that Earth provides us with precious gifts every day.

Taking the First Step of the Day

Walking on the Earth
is a miracle!
Each mindful step
reveals the wondrous dharmakaya.

This poem can be recited right as we get out of bed and our feet touch the floor. It can also be used during walking meditation or any time we stand up and walk. Dharmakaya literally means the “body” (kaya) of the Buddha’s teachings (dharma), the way of understanding and love. Before passing away, the Buddha told his disciples, “Only my physical body will pass away. My dharma body will remain with you forever.” In Zen, the word has come to mean “the essence of all that exists.” All phenomena—the song of a bird, the warm rays of the sun, a cup of hot tea—are manifestations of the dharmakaya. We, too, are of the same nature as these wonders of the universe. We do not have to walk in space or on water to experience a miracle; the real miracle is to be awake in the present moment. Walking on the green Earth, we realize the wonder of being alive. When we make steps like this, the sun of the dharmakaya will shine.

Turning on the Water

Water flows from high mountain sources.
Water runs deep in the Earth.
Miraculously, water comes to us
and sustains all life.

Even if we know the source of our water, we often take its appearance for granted. But water is what makes all life on Earth possible. Our bodies are more than 70 percent water. Our food can be grown and raised because of water. Water is a good friend, a bodhisattva, which nourishes the many thousands of species on Earth. Its benefits are infinite. Reciting this gatha before turning on the faucet or drinking a glass of water enables us to see the stream of fresh water in our own hearts so that we feel completely refreshed. To celebrate the gift of water is to cultivate awareness and help sustain our life and the lives of others.

Dzokchen: de werkelijkheid zien zoals zij is

~Robert Hartzema

Terwijl alle andere paden in het boeddhisme gekenmerkt worden door een specifiek doel dat door allerlei inzichten en oefeningen bereikt zou kunnen worden – nirwana, het ontwaken of de bevrijding – is er vanuit dzokchen gezien helemaal geen doel. In essentie is alles al vrij. Ruimte is al volmaakt open en alles wat in ruimte ontstaat lost vanzelf weer op zonder dat je daar iets voor hoeft te doen. Tijd presenteert vanuit een creatieve willekeur een volmaakte rijkdom aan gewaarwordingen en mogelijkheden zonder dat die enige specifieke richting op gaan. Alles loopt door elkaar en er is niets dat definitief vast ligt. En het Bewustzijn zelf is volmaakt leeg en helder, gewaar van alles wat zich aandient, zoals een heldere spiegel die alles simpelweg reflecteert. Dus waarom zou er een doel zijn dat je moet bereiken?

Het enige wat in je huidige leven ontbreekt is het herkennen van deze stralende kwaliteiten van Zijn.

Je laat je gewoonlijk volledig meenemen door beelden en projecties, en grijpt al die vluchtige gewaarwordingen vast alsof ze concreet zijn. Vervolgens gaat je bewustzijn ermee aan de slag en produceert verhalen en dagdromen, herinneringen en toekomstfantasieën, nachtmerries en wensdromen. Hoop en vrees nemen het leven over en versluieren de oorspronkelijke helderheid. Die neigingen zijn al heel vroeg in je leven ontstaan, en hebben vorm gekregen als de patronen van je bewustzijn en de overlevingsstrategieën die je hebt aangeleerd om de wereld tegemoet te treden. Strategieën die zich in je lichaam uitkristalliseren als spanningen, verkrampingen en energieblokkades, in je zintuigen door je verwrongen manier van kijken, luisteren, aanraken, ruiken en proeven, in je gevoelens en emoties als verkrampingen, en in je denken als meningen, oordelen en onmogelijkheden.

Zo raakt de volmaakte helderheid van het Zijn versluierd door een gelaagdheid van filters of sluiers, en is helderheid gewoonlijk afwezig. Tragischer is echter dat je zelfs het geloof in deze allesdoordringende helderheid als iets dat continu aanwezig is, bent kwijtgeraakt. Er zijn louter vage herinneringen aan flitsen van helderheid uit je kindertijd of van bijzondere situaties. Daarom zijn levensbedreigende omstandigheden of bijna-doodervaringen vaak zo belangrijk. Ze reactiveren de flits van helderheid die je kent omdat het je basis is, je thuisland, je geboorterecht. Maar omdat je niet begrijpt dat die heldere kwaliteit van gewaarzijn nooit afwezig is, plaats je haar als ideaal in de toekomst. En dat noem je de hemel, het absolute, nirwana, de verlichting, de bevrijding of wat dan ook. En doordat je deze herinnering in de toekomst plaatst, wordt het een doel dat je zou kunnen bereiken. Zo sluit je jezelf op in lineaire tijd, met doelen waarnaar gestreefd moet worden en omstandigheden die tegenzitten. Maar juist omdat het een doel is waar je krampachtig naar streeft, kan de natuurlijke, altijd aanwezige helderheid zich niet manifesteren. Het is alsof je naar een zonsondergang wilt kijken en daarvoor een ruimteschip naar Mars neemt. Ten eerste loop je de zonsondergang mis en ten tweede is de kans groot dat je overleden bent voordat je een glimp van Mars hebt gezien.