Ster van de Verlossing [1]

Van de dood, van de doodsangst, stamt al het kennen van het 'Al'. 
De aardse angst af te werpen, de dood zijn gifangel, de Hades zijn pestadem te ontnemen, dat matigt zich de filosofie aan. Al het sterfelijke leeft in deze angst voor de dood, elke nieuwe geboorte vermeerdert de angst met een nieuwe reden, want zij vermeerdert het sterfelijke.
[Uit: De Ster van de Verlossing van Franz Rosenzweig]

Wat is de betekenis van de doodsangst voor het kennen van het Al?

Ik wil leven,
een oerinstinct,
een overlevingskracht.

Iemand zijn.
Unieke geboorte.
Mens worden.
Alles in mij wil het leven bevestigen.
Ik hou van het leven.
Ik wil ermee versmelten, genieten, liefhebben.
Vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder.

Een enorme groei impuls.
Duizelingwekkende processen
van hechten, grijpen,
verzamelen, jezelf bevestigen,
op zoek naar erkenning.

Iemand worden
Niet zomaar iemand
Een unieke persoonlijkheid
Met gegeven talenten
In een uniek lijf aanwezig gesteld.
Identificatie als de basis.
Ik moet mij spiegelen aan anderen.
Nadoen, gefascineerd worden, opzien, geraakt zijn.
Waar zijn mijn idolen?
Zo wil ik zijn, op zoek naar zelfverheerlijking.

Als dit nu eens zou stoppen.
Ik word wakker geschud.
Wat een hoogmoed.
Het leven is eindig.

Hoe vreselijk om te verdwijnen.
Hoe heftig om het verzamelde op te geven.
Hoe onmogelijk als een geliefde sterft.
Een bittere schreeuw, ik, ik, ik brult.

Ik voel de doodsangst.

~Kees Voorhoeve

Een soefi sust de duivel in slaap

Levenslessen van Johan Witteveen

Het soefisme leerde VVD’er Johan Witteveen om alles vanuit twee gezichtspunten te bekijken, zowel dat van jezelf als dat van de ander. ‘Een reuze simpel idee, maar van grote waarde in deze tijd.’

Door Marcel ten Hooven / De Groene Amsterdammer, 8 maart 2017

Ondanks zijn hoge leeftijd was Johan Witteveen vastbesloten om begin februari naar India te reizen, voor een conferentie over universeel soefisme. Hij voelde een grote drang om te gaan, zeker nu met ‘America First’ en de Brexit een politiek van eigenbelang de wereld onder hoogspanning zet. Hij verlangde ernaar daarover in New Delhi met zijn geestverwanten van gedachten te wisselen: hun soefisme is juist een idee over een harmonisch bestaan. Dat is weliswaar een mystiek idee, maar daarom volgens Witteveen niet minder praktisch toepasbaar als bron van verzet, zowel spiritueel als intellectueel van aard, tegen extreme politiek die mensen tegen elkaar opzet.

Als soefileider in Nederland was hij de afgelopen maanden nauw betrokken bij de voorbereiding van de conferentie. Hij had er zijn handen vol aan. Maar te elfder ure moest hij van zijn reis afzien. Hoewel in goede gezondheid is hij op zijn 95ste lichamelijk breekbaar. ‘Ik moest mijn beperkingen maar erkennen. Ik ben er via Skype wel bij geweest en heb de conferentie zo ook kunnen toespreken. Meer dan veertig geestelijke leiders van allerlei verschillende religies, uit alle windstreken waren er bijeen.’

De soefi’s ontmoetten elkaar in New Delhi bij het mausoleum van de musicus en mysticus Hazrat Inayat Khan (1882-1927), de grondlegger van de soefibeweging. Witteveen: ‘Het was een soort pelgrimage naar deze heilige plaats, om ons te verdiepen in de lessen, aanwijzingen en waarden die we in deze tijd aan het soefisme kunnen ontlenen. Ik was erg geporteerd voor deze conferentie. Die Brexit bedreigt Europa, Donald Trump is gekozen tot president, verkeerde ideeën vergaren macht. De wereld is daarmee in rap tempo gevaarlijker geworden. We moeten daarom de geestelijke krachten ontwikkelen die de liefdevolle omgang met anderen, het licht, de schoonheid van de wereld voorop zetten en niets moeten hebben van het zwarte wereldbeeld dat achter Brexit en Trump schuilgaat. Een kernidee van het soefisme is dat je alles vanuit twee gezichtspunten moet bekijken, zowel dat van jezelf als dat van de ander. Een reuze simpel idee, maar van grote waarde in deze tijd.’

Lees verder