Liefde is een vuur [8]

~Llewellyn Vaughan-Lee 

Er is een Soefigezegde dat er in de liefde niets mogelijk is zonder de dood, en Al-Hâllaj wist, en leefde dit. Hij zei, “Wanneer de waarheid het hart te pakken heeft, maakt Zij het leeg van alles behalve van Zichzelf! Wanneer God Zichzelf hecht aan een mens, doodt Hij in hem alles behalve Zichzelf.” De Soefi’s noemen dit proces van sterven van het zelf, fanâ, ontmanteling. In het vuur van liefde verbranden we, en door deze verbranding leert het ego zich over te geven, te sterven aan het eigen denkbeeld van superioriteit. De minnaar leert zichzelf helemaal aan haar Geliefde te geven, zonder gedachte of bekommernis om haarzelf, totdat zij kan zeggen, “De Geliefde leeft, de minnaar is dood.” In deze ultieme liefdesaffaire sterven we aan ons zelf, en deze dood is een pijnlijk proces, omdat het ego, het “ik” niet gemakkelijk zijn idee van superioriteit opgeeft.

Toen ik voor het eerst naar het pad kwam, werd mij een smaak van fanâ, van deze vernietiging van mijzelf gegeven, ofschoon ik in die tijd de ervaring niet begreep. Op een avond werd ik uitgenodigd voor een lezing over de spirituele dimensie van wiskunde. Voor mij zat een oude dame met wit haar, en na de lezing werd ik aan haar voorgesteld door een vriend. De oude dame, die mijn leraar zou worden, keek me aan met haar blauwe doordringende ogen en ik had de fysieke ervaring van slechts stof op de vloer te worden. In die tijd was ik een arrogante negentienjarige en ik dacht dat ik een heleboel over spiritualiteit wist. Ik had vele boeken gelezen en beoefende meditatie en hatha yoga. Maar op dat moment viel alles weg, en werd ik niets. Jaren later begreep ik dat het een voorproefje was van het pad, dat de discipel, “minder dan een stofdeeltje aan de voeten van de leraar” moest worden. Maar in die tijd bleef ik alleen maar in een staat van verwarring achter, zo diep dat ik het zelf niet door had.

Soefisme is een levend mystiek systeem. De grote Soefi’s uit het verleden hebben ons indrukken nagelaten, de voetafdrukken van hun reis. Maar door de eeuwen heen is deze wijsheid van liefde doorgegeven van hart tot hart, van cultuur op cultuur. Na deze ontmoeting met de Russische dame met wit haar ging ik naar het kleine appartement in Noord Londen, waar zij woonde en meditatiemeetings hield. Ik ervoer de liefde die van hen komt die zich zelf helemaal aan de liefde hebben gegeven, die ondergedompeld zijn in de liefdesaffaire van de ziel met God. Het pad nam me mee en transformeerde mij, maakte mij zacht en leeg. En altijd was er dat gevoel van deze oeroude traditie van de minnaars van God, die teruggaat tot het begin der tijden, en toch eeuwig aanwezig.

Your Safest Haven

~Tenzin Wangyal Rinpoche

An Excerpt from Tenzin Wangyal Rinpoche's Latest Book, The True Source of Healing

There is no better protection than the refuge of unbounded sacred space, infinite awareness, and genuine warmth. Any external source of refuge is ultimately unreliable. Looking for refuge in money or material possessions cannot protect you from the pain of loss, because everything you have will be lost to you someday. No matter how good your health insurance is or how healthy your lifestyle, sooner or later you will suffer from injury or sickness; eventually you will die. Finding your perfect soul mate cannot protect you from someday losing your beloved through separation, divorce, or death.

With the inner refuge, you are not depending on someone or something outside you to make you feel secure. The first refuge, unbounded sacred space, is a true support because it is unchanging, indestructible, beyond birth and death, eternal. Whatever difficulties you face, the first refuge supports you in allowing your experiences and hosting them fully. The second inner refuge, the light of awareness, can never be diminished or extinguished by any cause or condition. Inner light is unceasing – forever luminous and clear. Even in the darkest of circumstances, you can trust that it is always there. You can also trust that the warmth of the third refuge is within you. It spontaneously arises from the union of openness and awareness.

There may be moments when you feel emotionally cold and dark, when it seems that all the light has gone from your life. But your experience and inner truth are not in sync – the light is always there. At these moments, access to the inner refuge may seem distant, but a sense of trust may bring you a glimmer of the inner refuge that can lead to a shift in the darkness of your experience. Trust is a necessary companion on the path. There is no situation so bad that you can't turn toward the three doors. As you become more familiar with entering and abiding in the inner refuge, you will begin to trust in its healing presence.

We all long for that inner connection, just as a lost child longs to reunite with his or her mother. When you connect with the inner refuge, you can rest in that space just as a child rests in his or her mother's loving arms, feeling protected, safe, secure, complete.

Beyond the Ego

There is a Tibetan joke about a yogi who leaves his hermitage to get supplies. Afraid of getting lost in a crowded marketplace, he ties a red ribbon around his leg. As long as the ribbon is there, he feels secure. But at one point he looks down and notices that the ribbon has fallen off. He frantically runs back and forth through the market, yelling, “I'm lost! I'm lost! Did anyone see me? I'm the one wearing the red ribbon around his leg.”

His reaction may seem quite silly to us, but most of us react in a similar way. We lose our job, or an important relationship comes to an end, and we feel lost. Who am I? We forget where we put our cell phone, and we panic and feel disoriented. Where am I? We have all experienced losing the red ribbon. But the truth is, we are never lost.

Drawing attention to stillness, silence, and spaciousness shifts your focus from feeding the insecurity of the ego to connecting with pure being. Anytime you identify with a sense of “I” – “I feel something”; “I have lost something”; “I am lost” – you are identifying with the wrong person. You are identifying with the ego, with your pain body, not with your true nature.

Being aware of the three doors is not work. In fact, the more effort you put into connecting with stillness, silence, and spaciousness, the more elusive the inner refuge seems. Connecting with the inner refuge is simply a matter of shifting your attention. If you are already still, be aware of stillness. When you are silent, hear the silence that is already there. Notice the spaciousness at the very center of your being. As you rest in awareness, you connect with your authentic self. The effort of seeking dissipates, and you are unbounded sacred space, infinite awareness, and genuine warmth – you are the inner refuge. The inner sacred space is so simple and close that if we search for it, we cannot find it. But it is always there for you, the source of all the elemental qualities you need. As the inner refuge, you are whole and complete in each moment.

Source

Supreme Understanding [3]

Mahamudra means a total orgasm with the universe. If you have loved somebody, and sometimes you have felt a melting and merging – the two are no more two; the bodies remain separate, but something between the bodies makes a bridge, a golden bridge, and the twoness inside disappears; one life energy vibrates on both the poles – if it has happened to you, then only you can understand what Mahamudra is. Millions and millions times deep, millions and millions of times high, is Mahamudra. It is a total orgasm with the whole, with the universe. It is melting into the source of being.

And this is a song of Mahamudra. It is beautiful that Tilopa has called it a song. You can sing it, but you cannot say it; you can dance it, but you cannot say it. It is such a deep phenomenon that singing may convey a little tiny part of it – not what you sing, but the way you sing it.

Many mystics have simply danced after their ultimate experience; they could not do anything else. They were saying something through their whole being and body; altogether, body, mind, soul, everything involved in it. They were dancing; those dances were not ordinary dances. In fact, all dancing was born because of these mystics; it was a way to relate the ecstasy, the happiness, the bliss. Something of the unknown has penetrated into the known, something of the beyond has come to the earth – what else can you do? You can dance it, you can sing it. This is a song of Mahamudra.

And who will sing it? Tilopa is no more. The orgasmic feeling itself is singing. It is not a song of Tilopa; Tilopa is no more. The experience itself is vibrating and singing. Hence, the song of Mahamudra, the song of ecstasy, ecstasy itself singing it. Tilopa has nothing to do; Tilopa is not there at all, Tilopa has melted. When the seeker is lost, only then the goal is achieved. Only when the experiencer is no more, the experience is there. Seek and you will miss it – because through your seeking the seeker will be strengthened. Don’t seek and you will find it. The very seeking, the very effort, becomes a barrier, because the more you seek, the more the ego is strengthened: the seeker. Do not seek.

This is the deepest message of this whole song of Mahamudra: do not seek, just remain as you are, don’t go anywhere else. Nobody ever reaches God, nobody can because you don’t know the address. Where will you go? Where will you find the divine? There is no map, and there is no way, and there is nobody to say where he is. No, nobody ever reaches God. It is always the reverse: God comes to you. Whenever you are ready, he knocks at your door; he seeks you whenever you are ready. And the readiness is nothing but a receptivity. When you are completely receptive there is no ego; you become a hollow temple with nobody in it.

~Osho 

[Tantra: The Supreme Understanding.
Discourses on Tilopa’s Song of Mahamudra]