Vrijheid van Handelen

De Soefi Boodschap van Hazrat Inayat Khan

Wanneer de mens via het innerlijk leven groeit, voelt hij een vrijheid van denken, spreken en handelen die door zijn spirituele reis als een natuurlijke koers komt. De reden waarom deze vrijheid komt en waar die vandaan komt kan worden uitgelegd door het feit dat er een spirit van vrijheid in de mens verborgen ligt, die door uiterlijke vormelijkheden wordt bedekt. Wanneer de mens de uiterlijke vormelijkheden ontgroeit wordt de spirit van vrijheid die tot dan was gesloten, manifest.

De wetten die aan de mensheid zijn gegeven zijn gegeven door diegenen die ver van deze wetten af stonden, de Ouderen. Net zoals er voor kinderen bepaalde wetten, bepaalde regels noodzakelijk zijn, worden degenen die nog niet zo ver zijn geëvolueerd dat ze vanaf een hoger gezichtspunt naar het leven kijken onder bepaalde wetten geplaatst die hen als religie worden geleerd en deze wetten zijn net zo noodzakelijk voor de mensheid als de regels die aan kinderen in de familiekring worden gegeven. Als er geen regels zouden worden gegeven dan zouden de kinderen onhandelbaar worden en wanneer de kinderen volwassen worden, beginnen ze zelf in te zien waarom hen regels werden gegeven en zien ze het profijt dat deze hen schonken. Vervolgens kunnen ze regels opstellen die het meest geschikt zijn voor henzelf.

Het innerlijk leven helpt een ziel om volwassen te worden. Wanneer de ziel van onderdanigheid naar meesterschap evolueert, maakt zij regels voor zichzelf. Daarom probeert niemand in het Oosten een spiritueel persoon te bekritiseren; voelt niemand zich geroepen om over zijn handeling te oordelen of om hem van iets wat hijzelf fout vindt te beschuldigen. Om deze reden heeft Jezus Christus gezegd:  ́Oordeel niet ́. Deze lering is echter gegeven om duidelijk te maken dat ́niet oordelen ́ van toepassing is op jouw gelijke, want niemand kan oordelen over degene die nog verder gevorderd is.

Wanneer de mens de neiging heeft om te oordelen over iemand die verder is dan hijzelf is het gevolg dat de spirituele vooruitgang verslechtert, omdat, ongeacht hoe ver hij is gevorderd, degenen die nog niet gevorderd zijn hem naar beneden trekken. Daarom gaat de mensheid achteruit in plaats van vooruit. Wat gebeurde er in het geval van Jezus Christus? Hij werd veroordeeld. De bevrijde ziel, de ziel die door de goddelijke natuur vrij was gemaakt, werd aan het hof van de mens veroordeeld. De minder ver gevorderde mensen vonden zichzelf geleerd genoeg om over Christus te oordelen, en niet alleen om te oordelen, maar ook om straf te geven.

Mystieke Weg van Plato

Studie-­ en Meditatiebijeenkomsten 
Onder begeleiding van Kees Voorhoeve

Start dinsdag 23 september van 20.00 tot 22.00. Zaal open om 19.30

Locatie: Vrijzinnig Centrum De Zin te Harderwijk / Zie Website

De Griekse filosofie van Plato heeft als doel om vriend te worden van de wijsheid. Wijsheid is in de visie van Plato een directe ervaring van de essentie van het leven. Plato beschrijft een mystieke weg om stap voor stap in contact komen met deze bezieling. Maar dat blijkt niet gemakkelijk te zijn, want de mens is gevangen geraakt in de gehechtheid en ziet alleen de schaduwen van de werkelijkheid.

In drie studie-­ en meditatiebijeenkomsten zal aan de hand van de Allegorie van de Grot, de mystieke weg van Plato besproken worden. Naast uitleg, vinden er ook meditatie-oefeningen plaats om de mystieke weg van Plato concreet te ervaren.

Plato [Πλάτων / Plátōn] - Athene, ca. 427 – 347 v. Chr.

Laat gaan

Laat gaan, wordt helemaal stil, vraag vanuit een diep verlangen hulp aan de Essentie. Laat de Levende Stroom het werk doen. En als dat lukt is het wonderbaarlijk om te zien hoe in deze overgave inzichten gegeven worden die een nieuwe richting aangeven en ondersteuning bieden:

Omarm de crisis. Wrijving en strijd zijn noodzakelijk.
Ik besef dat op sommige momenten een crisis noodzakelijk is zodat processen omgevormd kunnen worden. Dit besef helpt mij om voor de crisis en de strijd open te staan.

Alles wat in de ruimte-die-ik-ben verschijnt, is er om getransformeerd te worden.
De mest die we in onze tuin gebruiken gooien we niet weg, maar gebruiken we om onze tuin vruchtbaar te maken. Het is daarom niet nodig onze angsten, frustraties en neuroses te verdringen of weg te stoppen, maar ze wakker tegemoet te treden en ze te accepteren.

Ik besef werkelijk dat ik niet mijn gedachten en gevoelens ben.
In de wrijving en de strijd gebeurt iets: een omslag, een ervaring van niet meer door ‘ik’ gedomineerd te worden. ‘Het’ denkt en voelt in mij, een wezenlijk kenmerk van non-identificatie.

Geef die ikken geen autoriteit.
We leven in een innerlijk rijk van vele dwaze en wijze ikken, die regelmatig ons leven zuur en zoet kunnen maken. Probeer deze wereld te aanschouwen zonder meegesleurd te worden.

Laat gaan
Als we toch weer meegezogen worden door het spel van allerlei ikken, zie dan dat het gebeurt en ga er niet meer in mee. Geef die ikken geen voeding. Probeer uit het spel van de ikken te stappen.

Het 'Heilige Vuur' helpt mij te zuiveren.
Als we in staat zijn in het meditatieproces ruimte te zijn en niet meer te reageren op dat wat verschijnt, kan het wijsheidsvuur in ons werken. Dit 'Heilige Vuur' brandt ons schoon en zuivert de onware kanten. Meer en meer voelt de ruimte-die-ik-ben aan als een doorschijnende sfeer met een zachte liefdevolle kwaliteit. Dan ben ik 'thuis' en toont het 'ware zelf' zich open en helder.

~Kees Voorhoeve