Mystiek Dagboek [6]

Ontdek de melodie van het gras. Het is het heilige ritme van het Leven. Kijk en durf. Onverborgen, midden in de openheid. Alles losgelaten. Ik voel de melodie van wat er is. De melodie van de bergen en het vlakke land. De melodie van mensen, van hun pijn en vreugde. Je hoeft alleen maar te kijken van binnen uit, te luisteren met je hart. Als je dat doet, wordt je een nieuw mens, ontvankelijk voor het Goede, Schone en Ware.

Maar waarom zie ik de melodie meestal niet. Waarom ben ik doof en blind? Werkelijk, ik leef in gevangenschap, weggegaan van de originele stroom van het zijn. Altijd maar grijpen. Geen spontaniteit. Geen natuurlijke intelligentie.

Stop, neem een pauze. Ik vraag de moed om voorbij te gaan aan mijn diepgewortelde conditioneringen. Het betreft een betrokkenheid met de wijsheid.

Voel de aanwezigheid. Totaal gericht op de Ene. Blijf vertrouwen, verbonden zijn in vreugde aan de Intimiteit. Dan maakt het Goede je ervaring zacht, versiert het Schone je leven en ordent het Ware je inzichten.

Onuitsprekelijk en volkomen helder.

~K

Supreme Understanding [4]

Tilopa says in the song, become like a hollow bamboo, nothing inside. And suddenly, the moment you are a hollow bamboo, the divine lips are on you, the hollow bamboo becomes a flute, and the song starts – this is the song of Mahamudra. Tilopa has become a hollow bamboo, and the divine has come, and the song has started. It is not Tilopa’s song, it is the song of the ultimate experience itself.

Something about Tilopa before we enter into this beautiful phenomenon. Nothing much is known about Tilopa, because nothing in fact can be known about such persons. They don’t leave a trace, they don’t become a part of history. They exist by the side, they are not part of the main traffic where the whole humanity is moving; they don’t move there. The whole humanity moves through desiring, and persons like Tilopa move into desirelessness. They simply move away from the main traffic of humanity where history exists.

And the more away they go from the traffic, the more mythological they become. They exist like myths, they are no more events in time. And this is as it should be, because they move beyond time, they live beyond time – they live in the eternity. From this dimension of our common humanity, they simply disappear, they evaporate. The moment when they are evaporating, only that moment we remember, that much they are part of us. That’s why nothing much is known about Tilopa, who he is.

Only this song exists. This is his gift, and the gift was given to his disciple, Naropa. These gifts cannot be given to anybody – unless a deep love intimacy exists. One has to be capable to receive such gifts. This song has been given to Naropa, his disciple. Before this song was given to Naropa, Naropa was tested in millions of ways: his faith, his love and trust. When it came to be known that there exists nothing like doubt in him, not even a tiny part of doubt, when his heart was totally full with trust and love, then this song was given.

I am also here to sing a song, but it can be given to you only when you are ready. And your readiness means that doubt should simply disappear from the mind. It should not be suppressed, you should not try to defeat it, because defeated it will remain in you; suppressed, it will remain part of your unconscious and it will go on affecting you. Don’t fight your doubting mind, don’t suppress it. Rather, on the contrary, you simply bring more and more energy into trust. You simply be indifferent to your doubting mind, nothing else can be done.

~Osho 

[Tantra: The Supreme Understanding.
Discourses on Tilopa’s Song of Mahamudra]