Tijdschrift Metanoia

Metanoia is een uitgave van de stichting Arcana. Deze stichting stelt zich ten doel om de christelijke vorm van mystiek in theorie en praktijk te bevorderen Velen van ons herkennen een verlangen naar het Heilige; dit verlangen komt voort uit onze ziel. Maar omdat de ziel nog slechts een kiem is, kan zij geen richting geven aan de persoonlijkheid en laat zij zich door alle wereldse dingen fascineren. Hierdoor dreigt zij het contact met de geest die de ziel zou moeten voeden kwijt te raken. En toch is er in ons een ruimte aanwezig waar wij de stem van het Heilige kunnen horen en waar de ziel kan groeien. Deze plaats -die de verborgen ruimte van het mystieke hart wordt genoemd- is het snijpunt waar de psyche en de geest samen komen, waar zij elkaar kunnen beinvloeden.


Op die wijze kunnen wij aan onze levensopdracht voldoen en uitgroeien tot een wezen waarin de hemelen en de aarden zich kunnen weerspiegelen.

Bij de stichting Arcana ligt het accent vooral op de verschillende contemplatieve stromingen binnen de christelijke mystiek, in Metanoia daarentegen zullen ook andere stromingen uitvoerig ter sprake komen. Op die wijze kunnen we tot een vergelijkende studie komen. Zo mag u van ons verwachten dat wij aandacht gaan besteden aan b.v. neo-platonisme, de hermetische traditie, kabbalah en uiteraard de christelijke mystiek. Ook zen-boeddhisme en andere boeddhistische stromingen zullen aan bod komen. Verder zal er aandacht aan hedendaagse denkrichtingen worden besteed, zoals de fenomenologie en vormen van transformatieve filosofie.

Metanoia betekent ommekeer of bekering: de houding waarin wij ons afkeren van de dagelijkse fascinaties en ons richten naar het Goede, het Schone en het Ware. Metanoia betekent ook verandering van denken. We hopen dat de artikelen bij kunnen dragen om de werkelijkheid op een andere wijze te leren ervaren.

Redactie
Vera de Ley
Daniël van Egmond
Minouc Heijbroek
Elly Koekkoek
Maria Raaymakers

Redactieadres
Metanoia, Paltzerweg 53, 3722 JB Bilthoven, 030- 2291855

Of stuur een mail naar Kees Voorhoeve