Mystiek Leven

Mystiek Leven

Kick Bras

In zijn nieuwste boek tekent Kick Bras een weg uit waarlangs mystiek leven zich ontvouwen kan. Aan de hand van mystieke teksten uit heden en verleden worden thema’s uit het mystieke leven toegelicht. Deze toelichting blijft niet steken in theorie, maar wijst heen naar de praktijk van leven.

Video

Website

BerneboekZie ook artikel: Aanbidding en mystieke ervaring

Citaat uit artikel: Zo spreekt Mechtild van Maagdenburg erover ....
Toen de ziel het land van de engelen zag en zonder moeite herkende, was de hemel voor haar opengegaan. Daar stond zij, en haar hart ontbrandde en ontsteeg haar en zag haar Lief aan en zei: ‘O Heer, als ik u aanschouw, moet ik u lofprijzen in een wonderbare aandacht. Waar ben ik? Nabijgekomen, ben ik nu in u verloren en kan ik niet meer aan het aardrijk denken noch aan enig hartenleed. Toen ik u zag, wilde ik de aarde voor u aanklagen. Nu heeft uw aangezicht mij, Heer, verslagen, en u hebt mij boven mijn adelstand ver verheven’. Toen knielde zij neer en dankte hem voor zijn genade en nam van haar hoofd de kroon en zette die op de rozenkleurige nerven van zijn voeten en voelde een verlangen, om hem nader te mogen komen. Toen sloeg hij zijn goddelijke armen om haar heen en legde zijn vaderlijke hand op haar borst en keek haar aan. Toen werd zij gekust. En in zijn kus geraakte zij in verrukking, verrukt tot in de hoogste hoogte, boven alle engelenkoren.