Bible / Zohar

Holy Bible
Swedenborg
Commentaar op Genesis en Exodus


Zohar

Zie: Volume IZie ook:


Boeken

Werkwoorden in de Bijbel 
Hun betekenis in godsdienst en cultuur 
P. Schelling

De Bijbel spiritueel 
Bronnen van geestelijk leven in de bijbelse geschriften 
Onder redactie van Frans Maas, Jacques Maas en Klaas Spronk

Woorden en hun betekenis
Dr. C.J. den Heyer / Dr. P. Schelling


Rabbi Michael L. Munk

A River Flows from Eden
The Language of Mystical Experience in the Zohar
Melila Hellner-Eshed

A Journey into he Zohar
An introduction to the Book of Radiance
Nathan Wolski


Kabbalah Boeken