Ontmoeting met de ander

Vaak als we iemand ontmoeten, hebben we meteen een beeld van deze persoon en geven we onbewust commentaar op wat we zien. Maar daardoor is de ontmoeting niet meer open en zuiver. We hebben een beeld van deze persoon maar ervaren niet meer hoe deze persoon werkelijk aan ons verschijnt. Het is beeld van de persoon is belangrijk omdat we iemand kunnen herkennen, maar de neiging ontstaat dit beeld te verabsoluteren en niet meer te ervaren hoe de ander verschijnt.

De volgende oefening is interessant om te proberen bewust te zijn van de beelden die we over andere mensen hanteren en ze vervolgens proberen los te laten:

Probeer in de ontmoeting met een persoon, die je vaak in het dagelijkse leven tegen komt, met aandacht naar hem of haar te kijken en te luisteren. Wordt bewust van je reacties en je innerlijk commentaar. Probeer deze reacties los te laten en weer opnieuw met aandacht te kijken en te luisteren zonder te oordelen.

We kunnen dit ook doen bij een persoon waar we juist moeite mee hebben of die we zelf als een vreemdeling of een vijand zien:

Neem een persoon in je gedachte waar je geïrriteerd door raakt of veel moeite mee hebt. Probeer je helemaal in te leven in de ander. Wordt bewust van je eigen reactie op wat je ervaart. Maak een onderscheid tussen de mens, zijn/haar gedrag en het beeld dat je van hem of haar hebt. Zie vervolgens de ander als gelijkwaardig.

Het is niet gemakkelijk om ons werkelijk open te stellen voor mensen waar we moeite mee hebben of die we als vreemdeling beschouwen. Henry Nouwen schrijft hierover in zijn boek ‘Open uw hart, de weg naar onszelf, de andere en God’:

Ook al worden veel, misschien wel de meeste vreemdelingen in deze wereld gemakkelijk het slachtoffer van onze angsten en vijandige gevoelens, toch kunnen mannen en vrouwen een open en gastvrije ruimte bieden waar de vreemdeling zijn anders-zijn kan afleggen en onze medemens kan worden. De weg van vijandschap naar gastvrijheid is een moeilijke weg vol hindernissen. Het is alsof onze maatschappij steeds meer bange, afwerende en agressieve mensen telt die zich angstig aan hun bezit vastklampen. Maar toch is onze opdracht de vijand tot gast te maken en de vrije ruimte te scheppen waar alle vrees is uitgebannen.

Willen we instaat zijn om werkelijk mensen te ontmoeten en een gastvrije ruimte te creëren, is het belangrijk om in eerste instantie ons dominante denken stap voor stap om te vormen. Het gaat er om dat de ander zich kan tonen zonder dat we meteen de ontmoeting dicht gooien door onze eigen beelden en ideeën op de ander te projecteren. De zoektocht naar zingeving vraagt om werkelijke openheid zodat we dieper kunnen kijken naar wat er echt toe doet.
 
~Kees Voorhoeve

Uit: Fenomenologie en Spiritualiteit